Jeesuse pühima nime suurpüha

Pühapäev, mis jääb 2. ja 5. jaanuari vahele, või kui selline puudub, siis 2. jaanuaril

INTROITUS. Phil. 2:10-11. V. Ps.  8:2.

In nomine Iesu omne genu flectatur, caelestium et  terrestrium, et infernorum: et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.  V. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Gloria Patri…  

Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistagu, et Issand Jeesus Kristus on Jumala Isa kirkuses. V. Issand, meie Issand, kui imeline on sinu nimi kogu maailmas! Au olgu…
ORATIO

Deus, qui unigenitum Filium tuum constituisti humani generis salvatorem, et Jesum vocari iussisti: Concede propitius; ut, cuius sanctum nomen veneramur in terris, eius quoque aspectu perfruamur in caelis. Per eundem Dominum nostrum….

Jumal, sa seadsid oma ainusündinud Poja inimsoo Päästjaks ja käskisid, et teda hüütaks Jeesuseks. Anna meile armuliselt, et kui me tema püha nime me austame maa peal, võiksime tema palet imetleda ka taevas. Sellesama meie Issanda…
LECTIO Actuum Apostolorum, 4:8-12.
In diebus illis: Petrus, repletus Spiritu Sancto, dixit: Principes populi et seniores, audite: Si nos hodie diiudicamur in benefacto hominis infirmi, in quo iste salvus factus est, notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel: quia in nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis aedificantibus: qui  factus est in caput anguli: et non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.
Neil päevil Peetrus, täis Püha Vaimu, ütles: «Rahva ülemad ja vanemad, kuulake! Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud heateo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime läbi, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist, sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on «kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks». Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.»
GRADUALE. Ps. 105:47. V. Is. 63:16.

Salvos fac nos, Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus, ut confiteamur nomini sancto tuo, et gloriemur in gloria tua. V. Tu, Domine, Pater noster, et redemptor noster: a saeculo nomen tuum.

Päästa meid, Issand, meie Jumal ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja kiidelda sinu aus! V. Sina, Issand, oled meie Isa ja meie lunastaja, muistsest ajast on su nimi.
ALLELUJA. V. Ps. 144:21.

Alleluia, alleluia. V. Laudem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia.

Halleluuja, halleluuja. V. Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele. Halleluuja!
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:21

In illo tempore: Postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur Puer: vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est ab Angelo, priusquam in utero conciperetur.

Sel ajal: Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud Ingel, enne kui laps sai ema ihusse.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 85:12 et 5.

Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum: quoniam tu, Domine, suavis et mitis es: et multae misericordiae omnibus invocantibus te.

Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti. Sest sina, Issand, oled hea ja leebe, ja rikas halastusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
SECRETA
Benedictio tua, clementissime Deus, qua omnis viget creatura, sanctificet, quaesumus, hoc sacrificium nostrum, quod ad gloriam nominis Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, offerimus tibi: ut majestati tuae placere possit ad laudem, et nobis proficere ad salutem. Per eundem Dominum nostrum…
Me palume sind, kõige armulisem Jumal, et sinu õnnistus, mille läbi elab iga loodu, pühitseks selle meie ohvri, mille me sulle toome sinu Poja ja meie Issanda Jeesuse Kristuse nime auks, et see oleks sinu auhiilguse kiitusena sulle meelepärane, meile aga tuleks kasuks päästeks. Sellesama meie Issanda…
COMMUNIO. Ps. 85:9-10.

Omnes gentes quascumque fecisti, venient, et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum: quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia: tu es Deus solus, alleluia.

Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele. Sest sina oled suur ja teed imesid, sina üksi oled Jumal, halleluuja.
POSTCOMMUNIO

Omnipotens aeterne Deus, qui creasti et redemisti nos, respice propitius vota nostra: et sacrificium salutaris hostiae, quod in honorem nominis Filii tui, Domni nostri Jesu Christi, majestati tuae obtulimus, placido et benigno vultu suscipere digneris; ut gratia tua nobis infusa, sub glorioso nomine Jesu, aeternae predestinationis titulo gaudeamus nomina nostra scripta esse in caelis. Per eundem Dominum nostrum…

Kõigeväeline igavene Jumal, kes oled meid loonud ja lunastanud, vaata armulikult meie palvete peale ja võta oma armulises headuses vastu see päästev ohvriand, mille me sinu auhiilgusele toome sinu Poja ja meie Issanda Jeesuse Kristuse nime auks ja tee, et sinu armu läbi, mis meisse on valatud, võiksime rõõmustada, et Jeesuse kuulsusrikka nime all on ka meie nimed kirjutatud taevase ettemääratuse raamatusse. Sellesama meie Issanda…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar