WIKILEAKS-I UUS VAPUSTAV PALJASTUS: USA NÕUDEL SOOSTUS EESTI VALITSUS OMA RAHVA IMMIGRANTIDEGA ASENDAMA

Rahvuslane Blogspot, 6. september 2016

Jaan Hatto

US-imperialism-by-latuff-2007

USA imperialism maailma valvamas. Latuff, 2007.

WikiLeaks on avaldanud andmed, mille järgi USA saatkond Tallinnas kandis ette, kuidas Eesti võimud on soostunud nende nõudmisega, asendamaks Eesti elanikkond suurelt osalt Aafrikast ja Aasiast pärit sissetoodutega. Vastavasisulise paljastuse tegi Rootsi alternatiivmeedia veebileht Nordfront. Toon ära artikli täispikkuses. – Matti Ilves, blogi Rahvuslane toimetaja.

„OHT LÄÄNEST“

WikiLeaks-i lekitatud ja nüüdseks avaldatud kirjavahetusest selgub, et USA on Eestis läbi viinud hiljuti agarat kampaaniat, muutmaks Eesti rahvastiku koosseisu, nii et see koosneks suuresti mittevalgetest. Dokumendist selgub, et USA soovis teha suunatud propagandat koolilastele ja ametivõimudele. USA on juba pikemat aega üritanud Eestis levitada soovitud maailmavaadet ameerika filmidega, mis esitavad multikultuursust heas valguses.

Eesti elanikkond, nagu mitmes teises Ida-Euroopa riigis koosneb ainult valgenahalistest inimestest, mis ei meeldi USA-le kui multikultuursele suurvõimule.

WikiLeaks-i avaldatud ja ühe nende allika lekitatud dokumendist selgub, et USA on suuresti pingutanud, muutmaks avalikku arvamust Eestis vastuvõtlikuks neegrite sisserännu suhtes Eestisse. Dokumendi pealkiri on EESTI: SAATKONNA PINGUTUSED EDENDAMAKS RASSILIST TOLERANTSUST. Vastavalt mainitud poliitikute nimedele ja ajale on dokument pärit aastatest 2006-2007. Ilmselt on aines saadetud USA Eesti saatkonnast USA Riigidepartemangu või mõnele teisele kõrgemale ametivõimule.

Ettekandest selgub, et tollase Hollandi suursaadikul Eestis Hans Glaubitzil, kes oli avalikult kuulutanud end võitlevaks homoseksuaaliks ja omas avalikult neegrist meespartnerit, oli õnnestunud tõsta päevakorda  küsimus “rassismist” Eesti ühiskonnas.

Seda tegi Glaubitz ametlikult lahkudes oma ametipostilt Eestis ennetähtaegselt ja “pisaraid valades”,  nii Eesti kui rahvusvahelises meedias. Selle põhjuseks olevat olnud muu hulgas,  et purjus skinnid olid väidetavalt kutsunud Glaubitzi partnerit neegriks. Glaubitz väitis samuti, et inimesed tänaval olevat põrnitsenud tema mustanahalist meesarmukest nagu ufonoidi.

Kui küsimus rassismist USA poolt üles võeti, siis Eesti politsei ei nõustunud sellega, nagu oleks rassism Eestis eriline probleem. Seevastu USA ametivõimud oli hoopis teisel arvamusel, et selline probleem on olemas. Ameeriklaste arvamus põhines anekdootlikel tõenditel, mida USA saatkond Eestis oli aja jooksul kogunud. Edasi sekkus USA üliagaralt ning nõudis, et isegi kui probleemi ei ole, siis tuleb tegeleda selle  ennetamisega, et eestlastel ei tekiks „poliitilist immuunsust Ameerika juutide poolt levitatavate multikulti ideedele“

USA toetas sellel ajal Euroopa Komisjoni saadetud raportit „rassismi ja sallimatuse vastu“, mis nõudis vihakuritegude sätestamist Eesti seadusandluses. USA nõudel oleks hakatud politseid ja ajakirjanikke koolitama. Politseinikud peavad suutma avastada paremini vihakuritegusid ja ajakirjanikud tegema tõhusamat propagandat “rassismi” ja “diskrimineerimse” vastu. Tõsiselt võigas on see, et kooliõpilased Eestis tuleb USA nõudel allutada ajupesule.

„Eesti võimud peavad lisama õpetuse erinevuse ja multikultuurilises ühiskonnas elamise hüvedest kooliprogrammidesse“ („Estonian authorities ought to add the teaching of the benefits of diversity and living in a multicultural society in school programs.“)

Ettekanne toob ära ka mitmeid abinõusid, mida Eesti USA saatkonna töötajad on teinud juba omal algatusel. USA saatkond toetas rahaliselt filmifestivali, kus esitati USA filme, mis näitasid multikultit heas valguses.

„Ühendriikide poolt eurodes kindlustatud spetsiaalse fondiga näeb Saatkond ette 4000 $ Tartu Pimedate Ööde Festivalile, et seal näidataks Ühendriikide filme rassilise ja kultuurilise tolerantsi teemadel. Me loodame, et see filmifestival, mis „on juhitud eestlaste poolt ja suunatud eestlastele“, aitab tekitada laialdase avaliku diskussiooni tolerantsi ja erinevuste teemadel.“ („With special funding secured from State/EUR, the Embassy is providing $4,000 for the Tartu Black Nights Film Festival to screen U.S. films on the theme of cultural and racial tolerance. We hope that this film festival ”run by Estonians for Estonians” will help generate widespread public discussion on the issues of tolerance and diversity.“)

Tänu otsedialoogile Eesti riigiga õnnestus USA saatkonnal saada Eesti riigi nõusolek võtta vastu  nn. pagulasi, kes  korvaksid Eesti madala sündivuse.

„Eestlased nõustusid, et kahaneva sündimuse ja majandusbuumi olukorra tõttu peab Eesti silmitsi seisma kasvava immigratsiooni survega ning üha enam multikultuurilise ühiskonnaga. Pidades seda silmas, ütles minister Rummo, et Eesti valitsus laiendab järgmist integratsiooni tegevusprogrammi, et jõuda sellega uute immigrantideni.“ („The Estonians agreed that with a declining birthrate and booming economy, Estonia is likely to face increasing immigration pressure and a more multicultural society. With this in mind Minister Rummo said the GOE will broaden the next Integration Action Plan to reach out to new immigrants.“)

“Pagulased”, nagu neid USA Eestis näha soovib, peaksid tulema põhiliselt väljaspoolt Euroopat.

„Vaadates tulevikku, kavatseb Eesti valitsus laiendada oma integratsiooni tegevusprogrammi nii, et see hõlmaks ka uutele ja mitte-Euroopa päritoiluga tulnukatele suunatud initsiatiive.“ („Looking forward, the GOE intends to broaden its Integration Action Plan to include initiatives designed to address integration of new, and non-European, arrivals.“)

Lekitatud ainesest selgub, et Eesti ametivõimudele jagab otsekorraldusi juudinimega USA ameerika agent, kes töötab Tallinnas USA saatkonnas.

„Ülevaataja-eriagent (SSA) Stan Strauss, FBI Inimõiguste Üksusest (CRU) andis 30.  mail Eesti Avaliku Teenistuse Akadeemiale ülevaate USA vihkamiskuritegusid puudtavats seadusandlusest, sunnivahenditest ja uurimisasutustest. SSA Strauss rääkis Välisministeeriumi ja täidesaatva võimu ametnikele ja Avaliku teenistuse Akadeemia instruktoritele. Ta selgitas, kuidas vihkamiskuritegusid puudutav spetsiifiline seadusandlus on aitanud FBI tööd ning rõhutas, et Eesti ei tohi korrata sama viga, mida tegid USa ja teised Euroopa riigid, kes ootasid enne tegutsemist, et probleem kasvaks suuremaks.“ („Supervisor Special Agent (SSA) Stan Strauss, FBI Civil Rights Unit (CRU), offered a presentation on U.S. hate- crime legislation, enforcement, and investigation to Estonia’s Public Service Academy on May 30. SSA Strauss spoke to an audience of MFA officials, law enforcement, and Public Service Academy instructors. He explained how hate crime specific legislation has aided the FBI-s work, and stressed that Estonia need not make the same mistake U.S. and other European countries had made by waiting until the problem became bigger before acting.“)

Artiklis viidatud ja tsiteeritud materjalid on pärit Wikileaksist.

Blogis Rahvuslane ilmunud Jaan Hatto kirjutist toimetas ja selles leiduvad inglisekeelsed tsitaadid tõlkis isa Ivo Õunpuu