Rubriigiarhiiv: Püha Missa tekstid

Püha Missa tekstid (traditsioonilises rooma riituses e. Tridenti Missa)

Meie Issanda Jeesuse Kristuse sünni kesköömissa

25. detsembril

keskööl

 

INTROITUS. Ps. 2:7. V. Ps. ibidem, 1
Dominus dixit ad me : Filius meus es tu, ego hodie genui te. V. Quare fremuerunt gentes : et populi meditantur inania? Gloria Patri…
Issand ütles minule: Sina oled Mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu. V. Miks mässab inimsugu ja rahvad mõtisklevad tühja?
ORATIO
Deus, qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione clarere : da, quaesumus, ut, cuius lucis mysteria in terra cognovimus, eius quoque gaudiis in caelo perfruamur : Qui tecum vivit et regnat…
Jumal, kes Sa panid selle pühima öö tõelise valguse hiilgusega särama: anna meile, palume Sind, et meid Taevas täidaks rõõm Temast, kelle valguse saladusi maa peal tunnetasime. Kes Sinuga elab ja valitseb…
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Titum, 2:11-15
Carissime : Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem, et saecularia desideria, sobrie, et iuste, et pie vivamus in hoc saeculo, exspectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi : qui dedit semetipsum pro nobis : ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Haec loquere, et exhortare : In Christo Jesu Domino nostro..
Kalleim! Jumala, meie Päästja  arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, heade tegude tegijaks. Seda räägi ja manitse Kristuses Jeesuses, meie Issandas!
GRADUALE. Ps. 109:3 et 1
Tecum principium in die virtutis tuae : in splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te. V. Dixit Dominus Domino meo : sede a dextris meis : donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Sinuga on Su valitsus Sinu väe päeval : pühaduse ehtes üsast enne valgusekandjat sünnitasin Ma Sinu. V. Issand ütles minu Issandale : Istu Mu paremale käele, kuni ma panen Su vaenlased Sinu jalgealuseks järiks.
ALLELUJA. V. Ps. 2:7
Alleluia, alleluia. Dominus dixit ad me : Filius meus es tu : ego hodie genui te. Alleluia. Halleluuja, halleluuja. Issand ütles minule: Sina oled Mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu, halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:1-14
In illo tempore : Exiit edictum a Caesare Augusto, ut  describeretur universus orbis. Haec descriptio prima facta est praeside Syriae Cyrino : et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth, in  Iudaeam civitatem David, quae vocatur Bethlehem : eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret. Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in praesepio : quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. Et ecce Angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. Et dixit illis Angelus : Nolite timere : ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo : quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus  Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum : invenietis infantem pannis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum Angelo multitudo militiae caelestis, laudantium Deum et dicentium : Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esmasündinud poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: «Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.» Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: «Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu hea tahtega inimestele!»
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 95:11 et 15
Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini : quoniam venit.
Rõõmustagu taevad ja hõisaku maa Issanda palge ees, sest Ta tuleb.
SECRETA
Accepta tibi sit, Domine, quaesumus, hodiernae festivitatis oblatio : ut, tua gratia largiente, per haec sacrosancta commercia, in illius inveniamur forma, in quo tecum est nostra substantia : Qui tecum vivit et regnat…  
Me palume Sind, Issand, olgu Sulle tänase päeva ohver vastuvõetav, et me Sinu armu jõul ja selles pühimas saladuses teostunud vahetuse läbi võiksime saada Tema sarnaseks, kelles Sinu jumalikkusega ühendus meie loomus. Kes Sinuga elab ja valitseb…
COMMUNIO. Ps. 109:3
In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.
Pühaduse ehtes üsast enne valgusekandjat sünnitasin Ma Sinu.
POSTCOMMUNIO
Da nobis, quaesumus, Domine Deus noster, ut, qui Nativitatem Domini nostri Jesu Christi mysteriis nos frequentare gaudemus : dignis conversationibus ad eius mereamur pervenire consortium : Qui tecum vivit et regnat…
Rõõmustades meie Issanda Jeesus Kristuse Sünni saladustes osalemisest, palume Sind, meie Issand Jumal, et me väärika eluviisi läbi teeniksime jõudmise Tema kaaskonna hulka. Kes Sinuga elab ja valitseb…

 

 

 

 

 

 

 

Meie Issanda sünni vigiilmissa

24. detsembril

 

INTROITUS. Exodi 16:6 et 7. V. Ps. 23:1
Hodie scietis, quia veniet Dominus, et salvabit nos : et mane videbitis gloriam ejus.. V. Domini est terra, et plenitudo ejus : orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo. Gloria Patri…
Täna saate teada, et tuleb Issand ja päästab teid; ja hommikul näete Tema auhiilgust. V. Issanda oma on maa ja selle täius; kogu maailm ja kõik, kes seal elavad. Au olgu…
ORATIO
Deus, qui nos redemptionis nostrae annua exspectatione laetificas : praesta, ut Unigenitum tuum, quem Redemptorem laeti suscipimus, venientem quoque iudicem securi videamus, Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et  regnat…
Jumal, kes Sa meid rõõmustad meie Lunastuse iga-aastase ootusega, anna meile, et me Sinu Ainusündinut, keda me Lunastajana rõõmsalt vastu võtame, võiksime kindlana näha ka siis, kui Ta tuleb Kohtumõistjana, meie Issand Jeesus Kristus, Sinu Poeg, kes koos Sinuga elab ja valitseb…
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos, 1:1-6
Paulus, servus Christi Iesu, vocatus  apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est ex semine David secundum carnem : qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri : per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius, in quibus estis et vos vocati Iesu Christi Domini nostri.
Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma Pojast – kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes – Jeesusest Kristusest, meie Issandast, kelle käest me oleme saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud.
GRADUALE. Exodi 16:6 et 7. V. Ps. 79:2-3.
Hodie scietis, quia veniet Dominus, et salvabit nos : et mane videbitis gloriam ejus. V. Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Joseph : qui sedes super Cherubim, appare coram Ephraïm, Beniamin et Manasse.
Täna saate teada, et tuleb Issand ja päästab teid; ja hommikul näete Tema auhiilgust. V. Kes valitsed Iisraeli, võta kuulda : kes juhatad Joosepit kui lammast : kes istud keerubite kohal, näita end Eefraimi, Benjamini ja Manasse ees.
ALLELUJA.
Alleluia, alleluia. V. Crastina die delebitur iniquitas terrae : et regnabit super nos Salvator mundi. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. Homsel päeval hävitatakse ebaõiglus maa peal ning meie üle valitseb maailma Päästja. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Matthaeum, 1:18-21
Cum esset desponsata Mater Jesu Maria Ioseph, antequam convenirent, inventa est in utero  habens de Spiritu Sancto. Ioseph autem vir eius, cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Haec autem eo cogitante, ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium : et vocabis nomen eius Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
Jeesuse ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks salaja ta juurest lahkuda. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unes Issanda ingel, kes ütles: «Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. Ta sünnitab poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.»
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 23:7
Tollite portas, principes, vestras : et elevamini, portae aeternales : et introibit Rex gloriae.
Avage oma väravad, pealikud, ning tõstke üles igavesed väravad, et kirkuse Kuningas saaks sisse tulla.
SECRETA
Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus : ut, sicut adoranda Filii tui natalicia praevenimus, sic eius munera capiamus sempiterna gaudentes : Qui tecum vivit et regnat in unitate…
Anna meile, kõigeväeline Jumal, et nii nagu me Sinu auväärse Poja sünnile vastu ruttame, võiksime Tema käest  rõõmsalt vastu võtta igavese tasu. Kes Sinuga elab ja valitseb…
COMMUNIO. Is. 40:5
Revelabitur gloria Domini : et videbit omnis caro salutare Dei.
Ilmub Issanda au ja kõik liha näeb Jumala päästet.
POSTCOMMUNIO
Da nobis, quaesumus, Domine, unigeniti Filii tui recensita Nativitate respirare ; cuius caelesti mysterio pascimur et potamur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum…
Me palume Sind, Issand, kosuta meid Sinu ainusündinud Poja sünni korduva pühitsemise läbi, kelle taevased sakramendid meid toidavad ja joodavad. Sellesama Jeesuse Kristuse, meie Issanda…