Advendi II pühapäev

 

INTROITUS. Is. 30:30, V. Ps. 79:2

Populus Sion: ecce Dominus veniet ad salvandas Gentes: et auditam facit Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri. V. Qui regis Israel, intende: qui deducis, velut ovem, Joseph. Gloria Patri…

Siioni rahvas, vaata, Issand tuleb päästma paganarahvaid: ja kuulda-vaks teeb Issand oma hääle au teie südame rõõmuhüüdes. V. Kes valitsed Iisraeli, võta kuulda: kes juhatad Joosepit kui lammast. Au olgu…
ORATIO

Excita, Domine, corda nostra ad tibi mentibus servire mereamur: Qui tecum vivit et regnat…

Ärgita, Issand, meie südameid valmistama sinu Ainusündinule teed, et me tema tulemise läbi võiksime sind puhta meelega teenida. Kes sinuga elab ja valitseb…
LECTIO EPISTOLAE beati apostoli Pauli ad Romanos, 15:4-13

Fratres: Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt: ut per patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus. Deus autem patientiae et solatii det vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Iesum Christum: ut unanimes, uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuisse circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones patrum: gentes autem super misericordia honorare Deum, sicut scriptum est: Propterea confitebor tibi in gentibus, Domine, et nomini tuo cantabo. Et iterum dicit: Laetamini, gentes, cum plebe eius. Et iterum: Laudate, omnes gentes, Dominum: et magnificate eum, omnes populi. Et rursus Isaias ait: Erit radix Iesse, et qui exsurget regere gentes, in eo gentes sperabunt. Deus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo: ut abundetis in spe et virtute Spiritus Sancti.

Vennad! Mis iganes kirjutatud on, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja lohutuse kaudu oleks lootust. Kannatlikkuse ja tröösti Jumal aga andku teile, et te mõtleksite vastastikku sedasama Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on teid vastu võtnud Jumala auks. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast, esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks; paganad aga ülistavad Jumalat halastuse eest, nagu on kirjutatud: «Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust Sinu nimele.» Ja taas ta ütleb: «Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!» Ja taas: «Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!» Ja Jesaja ütleb taas: «Iisai juur tuleb ja see, kes tõuseb valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!» Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!
GRADUALE. Ps. 49:2-3 et 5

Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. V. Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia.

Siionist tuleb Tema ilu täius; Jumal tuleb nähtavalt. V. Koguge Talle kokku Tema vagad, kes Tema lepingu kinnitavad ohvrite peale!
ALLELUJA. V. Ps. 121:1

Alleluja, alleluja. V. Ps. 121: 1. Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Halleluuja, Halleluuja. V. Ma rõõmustusin sellest mis öeldi mulle: Issanda kotta läheme. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Mattheum, 11:2-10

In illo tempore: Cum audisset Joannes in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis, ait illi: Tu es, qui venturus es, an alium expectamus? Et respondens Iesus, ait illis: euntes renuntiate Joanni, quae audistis et vidistis. Caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur: et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. Illis autem abeuntibus, coepit Iesus dicere ad turbas de Joanne: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce, qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam Prophetam. Hic enim est de quo scriptum est: Ecce, ego mitto Angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te.

Neil päevil : Kui Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta kaks oma jüngritest temalt küsima: «Kas Sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?» Ja Jeesus vastas neile: «Minge ja teatage Johannesele, mida te kuulsite ja nägite: pimedad näevad, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahandu minu pärast!»  Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: «Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat pilliroogu? Või mida te tahtsite näha? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades. Või mida te läksite vaatama? Kas prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit! Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan Sinu eele oma käskjala, kes valmistab Sinu tee Su ees.»
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 84:7-8.

Deus, tu conversus vivificabis nos: et plebs tua laetabitur in te: ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

Jumal, Sa elustad meid uuesti ja Su rahvas rõõmustub Sinus: ilmuta meile, Issand, oma halastust ja anna meile oma pääste.
SECRETA

Placare, quaesumus, Domine, humilitatis nostrae precibus et hostiis: et, ubi nulla suppetunt suffragia meritorum, tuis nobis succurre praesidiis: Per Dominum nostrum…

Me palume Sind, Issand, lase end lepitada meie alandlike palvete ja ohvrite läbi, ja meie teenete puudumise tõttu tule meile oma armu toetusel vastu. Meie Issanda…
COMMUNIO. Bar. 5:5; 4:36

Jerusalem, surge, et sta in excelso: et vide iucunditatem, quae veniet tibi a Deo tuo.

Jeruusalemm, tõuse ja seisa kõrgel: ja vaata rõõmu, mis tuleb sulle su Jumalalt.
POSTCOMMUNIO

Repleti cibo spiritualis alimoniae, supplices te, Domine, deprecamur: ut, hujus participatione mysterii, doceas nos terrena despicere et amare caelestia. Per Dominum nostrum…

Kinnitatud vaimuliku toiduga, palume sind alandlikult, Issand, et selles müsteeriumis osalemise läbi õpetaksid sa meid põlgama maiseid ja armastama taevaseid asju. Meie Issanda…

 

 

Lisa kommentaar