ADVENDI III PÜHAPÄEV

 

INTROITUS. Phil. 4:4-6. V. Ps. 84:2

Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. V. Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Jacob. Gloria Patri…

Rõõmutsege Issandas alati; taas ma ütlen, rõõmutsege. Teie mõõdukus olgu teada kõigile inimestele: Issand on ligi. Ärge muretsege üldse, vaid oma palvetes andke kõik vajadused Jumalale teada. V. Oma maad oled Sa õnnistanud, Issand,  toonud Jaakobi tagasi vangistusest. Au olgu…
ORATIO

Aurem tuam, quaesumus, Domine, precibus nostris accomoda: et mentis nostrae tenebras gratia tuae visitationis illustra. Qui vivis… 

Pööra oma kõrv, Issand, meie palvete suunas ning valgusta meie meele pimedusi oma armu külaskäiguga. Kes Sa elad ja valitsed…
LECTIO EPISTOLAE  beati apostoli Pauli apostoli ad Philippeneses, 4:4-7

Fratres: Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione, petitiones vestrae innotescant apud Deum. Et pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intellegentias vestras, in Christo Iesu, Domino nostro.

Vennad! Olge alati rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie mõõdukus olgu teada kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege millegi pärast, vaid kõigis palumistes ja anumistes koos tänuütlemisega saagu Jumalale teatavaks teie vajadused. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie Issandas.
GRADUALE. Ps. 79:2-3.

Qui sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. V. Qui regis Israel, intende: qui deducis, velut ovem, Joseph.

Issand, kes sa istud keerubite kohal, ärata oma vägi ja tule. V. Kes sa valitsed Iisraeli, võta kuulda : kes sa juhatad Joosepit kui lammast.
ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Excita, Domine potentiam tuam, et veni, ut salvum facias nos. Alleluja.

Halleluuja, halleluuja. V. Ärata, Issand oma vägi ja tule, et meid lunastada. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII  secundum Ioannem, 1:19-28

In illo tempore: Miserunt Judaei ab Jerosolymis sacerdotes et levitas ad Joannem, ut interrogarent eum: Tu quis es? Et confessus est, et non negavit: et confessus est: Quia non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dicit: Non sum. Propheta es tu? Et respondit: Non. Dixerunt ergo ei: Quis es, ut responsum demus his, qui  miserunt nos? Quid dicis de teipso? Ait: Ego vox clamantis in deserto : Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Et qui missi fuerant, erant ex Pharisaeis. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondit eis Joannes, dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Ipse est, qui post me venturus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti. Haec in Bethania facta sunt trans Iordanem, ubi erat Joannes baptizans.

Neil päevil läkitasid juudid Jeruusalemmast preestreid ja leviite Johannese juurde küsima: «Kes sina oled?» Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: «Mina ei ole Messias.» Ja nad küsisid temalt: «Kes siis? Kas sa oled Eelija?» Ja ta ütles: «Ei ole.» «Kas sa oled prohvet?» Aga tema vastas: «Ei.» Siis nad ütlesid talle: «Kes sa siis oled, et saaksime anda vastuse neile, kes meid läkitasid? Kelleks sa ennast nimetad?» Ta lausus: «Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.» Aga läkitatud olid variseride seast. Ja need küsisid Johanneselt: «Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?» Johannes vastas neile: «Mina ristin veega, aga teie keskel seisab see, keda teie ei tea. Tema on see, kes tuleb pärast mind, kes oli enne mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.» See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 84:2.

Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Jacob: remisisti iniquitatem plebis tuae.

Oma maad oled Sa õnnistanud, Issand, toonud Jaakobi tagasi vangistusest.
SECRETA

Devotionis nostrae tibi, quaesumus, Domine, hostia iugiter immoletur: quae et sacri peragat instituta mysterii, et salutare tuum in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum nostrum…

Palume Sind Issand, et me võiksime Sulle alati ohverdada seda  meie pühendumise ohvriandi, milles täituvad püha saladuse riitused ja teostatakse imeliselt meie päästmist. Meie Issanda…
COMMUNIO. Is. 35:4

Dicite pusillanimes: confortamini, et nolite timere: ecce Deus noster veniet, et salvabit nos.

Ütelge väetitele: olge kindlad ja ärge kartke, vaata meie Jumal tuleb ja päästab meid.
POSTCOMMUNIO

Imploramus, Domine, clementiam tuam: ut haec divina subsidia, a vitiis expiatos, ad festa ventura nos praeparent. Per Dominum nostrum…

Anume, Issand, Sinu armulikkust, et see jumalik toetus puhastaks meid pattudest ning valmistaks meid lähenevaks pühaks. Meie Issanda…

 

 

 

Lisa kommentaar