I pühapäev peale Issandailmumist

Seda Missat pühitsetakse Issandailmumise järgse nädala argipäevadel

 

INTROITUS. V.  Ps. 99:1.

In excelso throno vidi sedere virum, quem adorat multitudo Angelorum, psallentes in unum: ecce cuius imperii nomen est in aeternum. V. Jubilate Deo, omnis terra, sertvite Domino in laetitia. Gloria Patri…

Kõrgel aujärjel nägin ma istumas meest, keda kummardasid inglite hulgad, kes laulsid ühel häälel: see on, kelle riigi nimi on igavene. V. Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! Teenige Issandat rõõmuga! Au olgu.
ORATIO
Vota, quaesumus, Domine, supplicantis populi caelesti pietate prosequere: ut et, quae agenda sunt, videant, et ad implenda, quae viderint, convalescunt. Per Dominum…
Me palume sind, Issand, teota Sinu poole hüüdvate inimeste tõotusi taevase armuga, ja anna neile, et nad näeksid, mida neil tuleb teha ja et nad sinu abil seda täita suudaksid. Meie Issanda.
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos, 12:1-5.
Fratres: Obsecro vos per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Et nolite conformari huic saeculo, sed reformamini in novitate sensus vestri: ut probetis, quae sit voluntas Dei bona, et beneplacens, et perfecta. Dico enim per gratiam, quae data est mihi, omnibus qui sunt inter vos: Non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra: in Christo Jesu, Domino nostro.
Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,  nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.
GRADUALE. Ps. 71:18. V. Ps. 71:3.
Ps. 71:18 et 3. Benedictus Dominus Deus Israel, qui facit mirabilia magna solus a saeculo. V. Suscipiant montes pacem populo tuo, et colles iustitiam.
Tänu olgu Issandale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes üksi teeb igavikust suuri imesid! V. Toogu mäed rahu rahvale ja ka mäekünkad õigust!
ALLELUJA. V. Ps. 99:1
Alleluia, alleluia. V. Ps. 99:1. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. V. Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! Teenige Issandat rõõmuga! Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:42-52.

Cum factus esset Iesus annorum duodecim, ascendentibus illis in Ierosolymam secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus cum redirent, remansit puer Iesus in Iierusalem, et non cognoverunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo  sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit Mater eius ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego dolentes quaerebamus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quaerebatis? Nesciebatis, quia in his, quae Patris mei sunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et Mater eius conservabat omnia verba haec in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia aetate et gratia apud Deum  et homines.

Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: «Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.» Ent tema ütles neile: «Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?» Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 99:1 et 2.
Jubilate Deo, omnis terra, sertvite Domino in laetitia: intrate in conspectu eius in exsultatione: quia Dominus ipse est Deus. 
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! Teenige Issandat rõõmuga, tulge Tema palge ette hõiskamisega, sest Issand on Jumal!
SECRETA
Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivificet nos semper et muniat. Per Dominum nostrum…
Elustagu ja kaitsku meid alati, see ohvriand, mille me sulle toome, Issand. Meie Issanda…
COMMUNIO. Luc. 2:48-4.
Fili, quid fecisti nobis sic? Ego et pater tuus dolentes quaerebamus te. Et quid est, ut me quaerebatis? Nesciebatis, quia in his, quae Patris mei sunt, oportet me esse?
Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud. Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?
POSTCOMMUNIO
Supplices te rogamus, omnipotens Deus: ut, quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. Per Dominum nostrum…
Kõigeväeline Jumal, me palume Sind alandlikult, lase neil, keda Sa toidad oma sakramentidega, Sind ka Sulle meelepäraste kommetega väärikalt teenida. Meie Issanda.

0

 

 

 

 

Lisa kommentaar