BREXIT JA ÕHTUMAA ALLAKÄIK

KATHOLISCHES,  29. juuni 2016

Roberto de Mattei *

EU-Flag after Brexit

Poolde masti heisatud auguga EL-i lipp peale Brexitit

Roberto de Mattei Brexiti, Euroopa Liidu, lagunemisnähtuste ja nende põhjuste ning kristlaste lootuse kohta.

Briti referendum 23. juunil (Brexit) kinnitas ühe müüdi, nimelt rahvusriikide varemetele ehitatud “piirideta Euroopa” unistuse lõplikku kokkuvarisemist.

Euroopa projekt, mis käivitati 1992. aastal Maastrichti lepinguga, sisaldas eneses juba seda lagundavaid algeid. Oli täiesti illusoorne ette kujutada, et on võimalik teoks teha majandus- ja rahaliitu enne poliitilise liidu teokssaamist. Või veelgi hullem, eeldada, et on võimalik kasutada rahalist integratsiooni poliitiline ühinemise saavutamiseks. Ning lisaks, veelgi illusoorsem oli projekt jõuda poliitilise ühtsuseni inimesi ühise saatuse külge siduvate vaimsete juurte väljarebimise läbi.

Tänane Euroopa Liit – kristliku korra koletu eitamise projekt

Euroopa Liidu põhiõiguste harta, mis kuulutati välja Euroopa Ülemkogu poolt 2000. aasta detsembris Nizzas ja omandas juriidilise jõu 2009. aastal, lükkab mitte ainult tagasi igasugused viited Euroopa religioossetele juurtele, vaid kannab endas ka loomuliku ja kristliku korra koletut eitamist. Artikkel 21, mille jõul viiakse sisse “seksuaalsete orientatsioonide” mistahes vormis diskrimineerimise keeld, sisaldab eos ka homofoobiaks nimetatava käitumise kuriteoks kuulutamist ja homoseksuaalse pseudo-abielu legaliseerimist.

Põhiseaduse projekt, mille aastatel 2002-2003 töötas välja Euroopa konvent (põhiseaduslik konvent), lükati tagasi kahel rahvahääletusel – 29. mail 2005. aastal Prantsusmaal ja 1. juunil 2005 Hollandis. Kuid eurokraadid ei loobunud. Pärast kaks aastat kestnud “järelemõtlemist” võeti EL-i valitsusjuhtide poolt 13. detsembril 2007. aastal vastu nn. Lissaboni leping, mis tuli ratifitseerida ainuüksi parlamentaarsel teel. Ainsas riigis, milles siiski rahvahääletus korraldati, nimelt Iirimaal, lükkas rahvas 13. juunil 2008 selle lepingu tagasi. Kuna hädavajalik oli allakirjutavate riikide üksmeel, suruti Iirimaale peale teine rahvahääletus, mis väga tugeva majandusliku ja meedia surve abil tõi lõpuks soovitud positiivse tulemuse.

EL on oma lühikese elu jooksul muutunud ideoloogiliseks teatrilavaks

Oma lühikese eluaja jooksul on Euroopa Liit, võimetu määratlema ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, muutunud ideoloogiliseks teatrilavaks, mis märatseb ennast välja mitmesugustes resolutsioonides ja direktiivides, millega sunnitakse riikide valitsusi likvideerima traditsioonilisi väärtusi ja perekonda.

Euroopa Liidus on nüüd Suurbritannia  vajutanud pidurit, et peatada Prantsuse-Saksa kavatsus luua “Euroopa superriik”. Samal ajal on aga seesama Suurbritannia vajutanud ka gaasipedaalile, et terves Euroopas läbi suruda oma “kodanikuühiskonna saavutusi”, alates abordist eutanaasiani, homoseksuaalide lapsendamisõigusest kuni geneetilise manipulatsioonini.

EU-Homo-Diktatur

EL on homo-diktatuur

Selle moraalse aberratsiooniga on Inglismaal kaasnenud multikultuurilisuse hullus, mis kulmineerus esimese moslemist Londoni linnapea valimisega 2016. aasta mais. Kuid juba 2009. aastal kutsus tollane konservatiivist linnapea Boris Johnson üles kõiki Londoni elanikke vähemalt ühel päeval osalema islami paastukuu Ramadani pühitsemisel ning külastama õhtul mošeed.

Hiljuti polemiseeris Briti peaminister David Cameron USA presidendikandidaadi Donald Trumpi vastu ning ütles enda kohta „… proud of representing a country which is one of the most successful multi-racial, multi-faith, multi-ethnic countries in the world“ – „(olen) uhke, et esindan riiki, mis on üks edukamaid multi-rassilistest, mitmeusulistest, paljurahvuselistest riikidest maailmas“ (HuffPost Politics, 15. mail 2016).

Kes ei kaitse moraalseid piire, see kaotab õiguse kaitsta oma riigipiire

Brexit väljendab kindlasti teatud määral pika ajaloo ja traditsioonidega rahva uhkust. Kuid iga rahva identiteedi ja vabaduse vundament põhineb  jumaliku seaduse ja loomuseaduse austamisele ning mitte ükski poliitiline samm ei suuda seda vabadust tagasi tuua maale ja rahvale, mis on selle kaotanud oma moraalse dekadentsi tõttu. Euroopa Liidule öeldud EI oli protestiväljendus ühe oligarhia ülbuse vastu, mis on usurpeerinud endale õiguse otsustada rahva arvamust küsimata ja vastuolus rahvaga, millised on selle rahva huvid. Tugevad võimud, mis määratlevad Brüsselis bürokraatlikke reegleid, on needsamad võimud, mis hävitavad Lääne ühiskonna moraalseid reegleid.

See, kes aktsepteerib LGBT-diktatuuri, kaotab õiguse nõuda oma Independance Dayd, kuna ta on juba loobunud oma identiteedist. Kes on loobunud kaitsmast oma rahva moraalseid piire, see kaotab õiguse kaitsta oma riigipiire, kuna ta on juba omaks võtnud “likviidse” käsitluse globaalsest ühiskonnast. Sellest vaatepunktist vaadates järgib Suurbritannia sedasama dünaamikat, mida Brexit ei suuda peatada, pigem kujutab see endast selles järjekordset etappi.

2017 – Londoni Suurlooži, kõikide loožide ema 300. aastapäev

Šotimaa on juba ähvardanud uue referendumiga Suurbritannia koosseisust lahkumise küsimuses ja Põhja-Iiri võib talle selles järgneda. Kui ka selle peale 90-aastane kuninganna tagasi astub, siis pole võimatu, et mõned Commonwealthi riigid võivad kuulutada end iseseisvateks. Keegi juba ütles, et kuninganna Elizabeth II krooniti küll Briti impeeriumi keisrinnaks, kuid ta võib surra Little England riigipeana. Sellise poliitilise lagunemise lõpptulemus võib olla Inglismaa vabariigiks kuulutamine.

Der-Große-Tempel-der-Großloge-von-London

Inglise Suurlooži Suur Tempel

2017. aastal tähistab oma asutamise 300. aastapäeva Grand Lodge of London (Londoni Suurloož), kaasaegse vabamüürluse ema. Vabamüürlus, mis 18. ja 19. sajandil kasutas protestantlikku ja deistlikku Inglismaad oma revolutsioonilise programmi levitamiseks maailmas, näib tänapäeval olevat otsustanud põhja lasta Inglise monarhia, mis kujutab endast üht viimast siiamaani üleelanud keskaegse korra sümbolitest.

NATO eks-ülemjuhataja kuulutab romaani kujul 2017. aastaks ette tuumasõda

Pärast Brexitit võivad majandusliku ja sotsiaalse kriisi tulemusena puhkeda lagunemise ilmingud Kreekas; samuti Prantsusmaal, mille äärelinnu ähvardab džihaadina motiveeritud kodusõda; samuti Itaalias pidurdamatu immigratsiooni tõttu; kuid ka Ida-Euroopas, kus Putin on valmis ära kasutama Euroopa institutsioonide nõrkust, et võtta kontroll Ida-Ukraina üle ja avaldada sõjalist survet Balti riikidele.

Richard-Shirroff-1917-War-with-Russia

NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Richard Shirreffi romaan

Briti kindral Sir Alexander Richard Shirreff, viimati kuni 2014. aastani NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhajata  (SACUER), kuulutab romaani vormis pealkirja all 2017. War with RussiaAn Urgent Warning From Senior Military Command (Kirjastus Coronet, London 2016) ette 2017. aasta mais tuumasõja puhkemist Venemaa ja Lääne vahel, ühel kuupäeval, mis peab katoliiklastele  meenutama midagi väga konkreetset. Kuidas saab Fatima ilmutuse 100-ndal aastapäeval unustada Neitsi Maarja sõnu selle kohta, et paljud rahvad hävitatakse ning et Venemaa on vahend, mida Jumal kasutab pattu mitte kahetseva inimkonna karistamiseks?

100-Jahre-Fatima-1917

1917-2017: 100 aastat Fatima Ilmutusest
Lahkarvamused EL-i suhtes kriitiliste parteide vahel

Selliste väljavaadete ees on lõhenenud ka Euroopa konservatiivsed parteid .

Sellal kui Marine Le Pen Prantsusmaal, Geert Wilders Hollandis ja Matteo Salvini Itaalias nõuavad oma riikide väljaastumist Euroopa Liidust ja usaldavad Putinit, on Kesk-Euroopa riikide seisukohad neist erinevad.

Ungari peaminister Viktor Orban ning kunagine Poola peaminister ja praegune hall kardinal Jaroslaw Kaczynski nõuavad küll teistsugust EL-i, kuid nii näevad EL-is ja NATO-s kilpi Venemaa ekspansionismi vastu.

Spengleri determinism on vastuolus püha Augustinuse sõnumiga

1918. aastal ilmus Oswald Spengleri (1880-1936) raamat “Õhtumaa allakäik”. Sada aastat hiljem näib Saksa ajaloofilosoofi ennustus olevat täide läinud. Nn “Õhtumaa” tähistab eelkõige mitte Lääne geograafilist ruumi, vaid Lääne tsivilisatsiooni. See tsivilisatsioon on kristlik kultuur, klassikalise kreeka-rooma kultuuri pärija, mis levis Euroopast Ameerikasse ning Aasia ja Aafrika äärteni. See sündis sel ööl, mil apostel Paulus ühes nägemuses sai Jumalalt ülesande pöörata selg Aasiale ja minna üle Makedooniasse, et „neile evangeeliumi kuulutada“ (Ap 16:9-10). Rooma oli apostlite Peetruse ja Pauluse märtrisurma koht ning see sai uue tsivilisatsiooni keskuseks.

 Spengler-Der-Untergang-des-Abendlandes

Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes (Õhtumaa allakäik), 1918-1922

Spengler, olles veendunud Lääne paratamatus languses, meenutab Seneca lauset: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt („Saatuse otsused tahtjat juhivad, mittetahtjat tirivad“). Spengleri relativistlikule ja deterministlikule vaatele seame meie vastu püha Augustinuse, kes sellal kui ariaanlikud vandaalid piirasid Hippot, kuulutas alati Jumalikust Ettehooldusest juhitud Jumala riigi võitu ajaloos.

Hippo-Regius-Augustinus

Hippo Regius, kus püha  Augustinuse piiskopikiriku varemete kõrval kõrgub täna katoliku basiilika

Inimene on oma enda saatuse sepp ning Jumala abiga võib ta ühe kultuuri allakäigu muuta ülestõusmise koiduks. Rahvad on surelikud, kuid Jumal on surematu ning Tema Kirik ei hukku.

* Roberto de Mattei –  ajaloolane, viie lapse isa, uusima ajaloo ja kristluse ajaloo professor Rooma Euroopa Ülikoolis, Lepanto Sihtasutuse president, kuukirja Radici Cristiane ja online uudisteagentuuri Corrispondenza Romana toimetaja, arvukate raamatute autor, viimati ilmunud: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Kristuse asemik. Peetruse esmaseisus normaalsuse ja erandi vahel), Verona 2013.

 

Tõlge itaalia keelest saksa keelde: Giuseppe Nardi

Pilt: CR/antiqbook/querty/Freimaurer-Wiki/Verlag/Wikicommons (Screenshots)

Portaalist Katholisches saksa keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

5 kommentaari

  • Pingback: BREXIT JA ÕHTUMAA ALLAKÄIK – ThinkFree

  • Fatima nn prohveteering ka on nende samade maailmaehitajate pettus. See ei ole juhus, et see ilmutus nii ütleda anti kohas, mida kutsutakse Muhhamedi tütre nime järgi. Asja mõte on kristlased painutada islamit tunnustama ja ajada Venemaa vastu – kes on ainukene islami tõeline vaenlane. Kogu sõnum ju mustab Venemaad, mis on täna ainukene kristlik tsitadell. Tehke ometigi silmad lahti!

  • Pingback: Brexit ja Õhtumaa allakäik - Objektiiv

  • Esiteks, Fatima ilmutus toimus 1917. aastal ja veidi aega peale seda – s.t. Oktoobrirevolutsiooni – oli Venemaa ehk tollane Nõukogude Liit kõike muud kui kristlik tsitadell. Muus osas ei viitsi ajalooliselt ja teoloogiliselt küündimatu kommentaari sisuga vaidlema hakata. Jumalaema ilmutus Fatimas on Kiriku poolt piisavate objektiivsete kriteeriumite ning ka ilmselgete väliste tõendite – st ilmutuse usaldusväärsust kinnitavate imede alusel autentseks tunnistatud.

  • Kui ilmutus ja profeteering räägib õieti ainult tema andmise ajal olnust, aga ei suuda heita mitte mingisugust valgust tuleviku peale – kas ei ole see siis üks tõend, et see ilmutus ei ole õige? Kiriku poolt õigeks tunnistamine – kas siis juba sellel ajal ei olnud maailma ehitajad kirikus sees? Kas ei saanud nemad seda mõjutada? Ikka said ju. Imed? Piibel õpetab meile, et ükski ime ei tohi olla selleks märgiks, mis võib olla tõenduseks kõrgemale väele. Iga nõid saadab korda asju, mis paistavad imena. Iga mustkunstnik teeb sama. Iga mustlane oskab inimese ära hüpnotiseerida ja “ime” väel tal taskud tühjaks teha. Nõid ja mustkunstnik ei ole selle pärast veel Jumala saadikud.
    Ikka võib küsida: miks tuli ilmutus kohas, mis kannab Muhhamedi tütre nime? Jumal ei tee asju, mis on juhuslikud. Euroopa on täis kristlike nimedega kohti, aga võtmeilmutus tuleb äkki kohas, mis on islamipärase nimega?? See ju absurd. Edasi, see ilmutus räägib tegelikult maailmast, mida kunagi ei saanud olema – kuigi oli plaanitud. Plaanis oli, et Trotski punt läheb Euroopa ja terve maailma peale kui viirus laiali. Stalin andis talle jalaga tagumikku ja plaan kukkus läbi, tuli II maailmasõda sellele vastusena. Meie juba ammu elame teistsuguses maailmas, kui see, mida räägib Fatima.

Lisa kommentaar