LAPSEVANEMATE ÕIGUSI TULEB KINNITADA, ÜTLEVAD KARDINAL BURKE JA PEREKONDA TOETAVAD EKSPERDID, KUI SINOD ON POOLE PEAL

Voice of te Family,  15. oktoober 2015

Tom Ward and Cardinal Burke

Dr Tom Ward ja kardinal Burke

Rooma, 15. oktoober 2015: Kardinal Raymond Burke ja perekonda toetavad eksperdid on öelnud, et vanemate õigusi oma laste esmaste kasvatajatena tuleb kinnitada, kui perekonnateemaline sinodi on oma tööga jõudnud poole peale.

Kardinal Burke ja eksperdid tegid oma üleskutse täna hommikul Püha Peetruse väljaku lähedal toimunud pressikonverentsil, mille korraldas Voice of the Family, viielt kontinendilt pärit 26 perekonda ja elu kaitsvat organisatsiooni ühendav rahvusvaheline koalitsioon.

“Jumal inspireerigu ja tugevdagu piiskoppide sinodi tööd, et vastavalt sinodi olemusele ja eesmärgile, võiks see aidata Pühal Isal kaitsta ja edendada Kiriku järjepidevat õpetust ja praktikat abielu ja perekonna asjus”, ütles kardinal.

Kardinal Burke selgitas, et Vatikani II Krikukogu “tegi selgeks, et esmane vastutus laste kasvatamise eest kuulub lapsevanematele”. Ta hoiatas ka:

“Täna peavad vanemad olema eriti valvsad, sest kohati on koolid kahjuks muutunud vahendiks kristliku elu suhtes vaenulikule ilmalikule tegevusprogrammile. Võib mõelda näiteks kohustuslikule nn “gender-haridusele” mõnedes koolides, mis on otsene rünnak abielule ja tema põhialustele ja seeläbi perekonnale”.

Kardinal Burke tunnustas Voice of the Familyd “tema kriitilise abistamise töö” eest, mida too on osutanud perekonnateemalisele sinodile.

John Henry Westen John-Henry Westen

John-Henry Westen, Voice of the Family kaasasutaja ja LifeSiteNews-i, maailma suurima pro-life uudisteagentuuri vastutav toimetaja tutvustas ennast kui kaheksa lapse isa, öeldes:

Ma olen siin, et kaitsta oma lapsi ja kutsuda üles isasid kõikjal sedasama tegema. Ma räägin praegusest ülemaailmsest katsest peale suruda kõikidele lastele seksuaalkasvatus, mida on õigem nimetada pigem seksuaalseks kuritarvitamiseks kui hariduseks. Kahjuks on seda kuritarvitavat haridust suures osas läänemaailmast on aidanud ja õhutanud paljud Katoliku Kiriku piiskopid ja neid, kes vastutavad katoliku koolihariduse eest.

Maria Madise, Voice of the Family juhataja, esines avaldusega Voice of the Family poolt, mis väitis, et sinodi töödokumendi (Instrumentum Laboris) punkt 86:

“… sisaldab otsest rünnakut vanemate õigustele. See lõik väidab, et “Perekond, säilitades küll oma privilegeeritud koha hariduses, ei saa olla ainus koht seksuaalsuse õpetamiseks.” See väide on otseses vastuolus katoliku õpetusega, mis kinnitab lapsevanemate õigust ja kohustust olla oma lastele seksuaalsusesse puutuvates asjades esimesed ja peamised hariduse pakkujad.”

Maria Madise Maria Madise

Ta lisas:

See on tõsine läbikukkumine kogu maailmas sisse seatavate patu struktuuride tuvastamisel ja hukkamõistmisel, mis taotlevad laste hukutamist. Kuidas on see võimalik, et sinodi autoriteedid võivad olla nii pimedad, et vaimsete ohtude ning vanemate ja laste elu ja heaolu ähvardavate ohtude suhtes, nii Kiriku sees kui väljas?

Dr Thomas Ward, Paavstliku Elu Akadeemia kirjavahetajaliige ja Katoliiklike Perekondade Rahvusliku Assotsiatsiooni (NACF) ütles kohale tulnud ajakirjanikele:

Instrumentum Laborise § 86 väidab paljastava keelekasutusega, need kursused tuleb läbi viia “seksuaalsust puudtavas nõuetekohases keeles” (in a proper language of sexuality). Seal ei mainita Jeesuse Kristuse karske armastuse keelt. Tõepoolest, sõna puhtust ei mainita. Seal ei mainita, et kursused peavad olema autentselt katoliiklikud ega ka seda, et katoliiklikud lapsevanemad peavad neid kontrollima ja rasestumisvastaste vahendite, abortide ja homoseksuaalide huviagentuurid peavad olema [neist] välistatud. Samuti ei mainita, et katoliiklikes koolides on vanemad need, kellele ilma surveta, kuulub õigus otsustada, kas ja missugusel määral nad neid kursusi kasutavad. Ja ei mainita seda, et vanemad tuleb nende sisu suhtes hoiatada ja siis, kui nad soovivad, võivad nad sellest välja jääda.”

Sinodiisad peavad tagasi lükkama paragrahvi 86 ja muud Instrumentum Laborise “kahjulikud” lõigud katoliiklike perekondade ja seega Kiriku ellujäämise huvides”, ütles dr. Ward.

Voice of the Family kodulehelt inglise keelest tõlkis isa Ivo Õunpuu

Lisa kommentaar