Peapiiskop Fülöp Kocsis: Sinod peab teadvustama Saatanat kui perekondade vastu suunatud rünnakute allikat

 

Voice of the Family, 12.oktoober 2015

Voive of the Family´l on au teha avalikuks Hajdúdorogi metropolitaalse peapiiskopi Fülöp Kocsis´e sõnavõtt perekonnateemalisel korralisel Piiskoppide Sinodil.

 

Ma keskendun oma vaatluses esimese peatüki kaheksandale paragrahvile, kuid tõtt öeldes tundub mulle kogu tekst üldisel viisil puudulikuna, kuna selles on puudu millestki, mis peaks läbima tervet meie vaateviisi neile teemadele. Sel põhjusel võin ma siiski juhtida tähelepanu kõikidele paragrahvidele, mis kaasaaegset ühiskonda analüüsides räägivad muutunud ühiskonnast ja ajastust, nimetades neid viimasel ajal ilmnenud raskusi „väljakutseteks“.

Mulle tundub, et tekstis puudub selgitus, mis on kõige täpsem alguses, nende muutuste juurte juures, selle kohta, kust need muutused tulevad? Suur osa neist muutustest ei sobi kokku Jumala plaaniga; need ei tule Temalt. Kui see on nii, siis peame endilt küsima: kust need muutused, need raskused siis pärinevad?

Me peame täie selgusega ütlema, et meie rikutud maailmas on perekond ning hea tahte – ja kavatsustega inimesed rünnaku raevuka ja määratu rünnaku all. Ning selle rünnaku taga on Saatan. Me peame suutma nimetada neid saatanlikke jõude, mis omavad rolli nende ilmingute puhul, nimepidi, sest sel viisil me saame leida mõningaid viiteid ka võimalike lahenduste otsimiseks.

„Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega“ (Ef 6:12).

Sellest me võime selgelt näha, et võidelda nende Saatana rünnakute vastu kaasajal, on tegelikult nõutav vaimne vastuhakk. Ma näeksin meeleldi  rõhutatud viidet sellele vaimsele võitlusele ja seda isegi dokumendi lõpuosas, kus peavad olema sõnastatud ettepanekud ja võimalikud lahendused.

„Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete ületanud kõik takistused“ (Ef 6:11).

Veebilehelt Voice of the Family inglise keelest tõlkinud Karis Trass

Lisa kommentaar