Meie Issanda Jeesuse Kristuse sünni päevane Missa

25. detsembril

päeval

 

INTROITUS. Is. 9: 6. V. Ps. 97:1.
Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis : cuius imperium super humerum eius : et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus. V. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit.
Meile on sündinud laps, poeg on meile antud, kelle õlgadel on tema valitsus ja tema nimeks on suure nõu saadik. V. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imesid.
ORATIO
Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet ; quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat…
Me palume sind, kõigeväeline Jumal, anna meile, et sinu Ainusündinu uus lihas sündimine vabastaks meid iidsest orjusest, mis hoiab meid patu ikke all. Sellesama meie Issanda Jeesuse Kristuse, sinu Poja läbi, kes koos sinuga elab…
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos, 1:1-12.
Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis : novissime diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula : qui cum sit splendor gloriae, et figura substantiae eius,  portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedit ad dexteram maiestatis in excelsis : tanto melior Angelis effectus, quanto differentius prae illis  nomen hereditavit. Cui enim dixit aliquando Angelorum : Filius meus es tu, ego hodie genui te? Et rursum : Ego ero illi in patrem, et ipse erit  mihi in filium? Et cum iterum introducit Primogenitum in orbem terrae, dicit : Et adorent eum omnes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem dicit : Qui facit Angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis. Ad Filium autem : Thronus tuus, Deus, in saeculum saeculi : virga aequitatis, virga regni tui. Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem : propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exsultationis prae participibus tuis. Et : Tu in principio, Domine, terram fundasti : et opera manuum tuarum sunt caeli. Ipsi peribunt, tu autem permanebis ; et omnes ut vestimentum veterascent : et velut amictum mutabis eos et mutabuntur : tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on lõpuks neil päevil meile rääkinud Poja kaudu, kelle Ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi Ta on ka teinud ajastud; kes, olles Tema auhiilguse sära ja Tema olemuse võrdkuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui Ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd Ta on pärinud neist ülevama nime. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud: «Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.»? Ja veel: «Mina olen temale Isaks ja Tema on minule Pojaks!»? Aga kui Ta toob oma Esmasündinu maa peale, siis Ta ütleb: «Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!» Inglite kohta Ta ütleb küll: «Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks.» Aga Pojale Ta ütleb: «Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on Su kuningasau. Sa oled armastanud õiglust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, Sinu Jumal, Sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.» Ja: «Sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on Su kätetöö. Need hävivad, aga Sina jääd seisma, kõik nad kuluvad nagu kuub; Sa vahetad nad just nagu rõiva, ja nad muudetakse. Aga Sina oled ikka seesama ja Sinu aastad ei lõpe.»
GRADUALE. Ps. 97:3 et 2.
Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri : jubilate Deo, omnis terra. V. Notum fecit Dominus salutare suum : ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.
Kõik ilmamaa ääred on näha saanud Jumala päästet: hõisake Issandale, kogu ilmamaa. V. Issand on andnud teada oma pääste, paganarahvaste silme ees ilmutas ta oma õigluse.
ALLELUJA. V.
Alleluia, alleluia. V. Dies sanctificatus illuxit nobis : venite gentes, et adorate Dominum : quia hodie descendit lux magna super terram. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. V. Pühitsetud päev paistab meile: tulge, paganarahvad ja kummardage Issandat, sest täna laskus suur valgus maa üle. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Joannem, 1:1-14.
In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt : et sine ipso factum est nihil, quod factum est : in ipso vita erat, et vita erat lux hominum : et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt.  Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis : et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Oli tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, kes tuleb maailma. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud Teda vastu. Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema nimesse,  kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema auhiilgust nagu Isast Ainusündinu auhiilgust, täis armu ja tõde.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 88:12 et 15.
Tui sunt caeli, et tua est terra : orbem terrarum, et plenitudinem eius tu fundasti : iustitia et iudicium praeparatio sedis tuae.
Sinu on taevad ja sinu on ka maa: ilmamaa ja kõik, mis seda täidab, oled sina rajanud: õiglus ja õigus on su aujärje alus.
SECRETA
Oblata, Domine, munera, nova Unigeniti tui Nativitate sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per eundem Dominum…
Pühitse, Issand, sulle toodud ohvriannid oma Ainusündinu uue sünniga ja puhasta meid meie pattude häbiplekkidest. Meie Issanda…
COMMUNIO. Ps. 97:3.
Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri.
Kõik ilmamaa ääred on näha saanud meie Jumala päästet.
POSTCOMMUNIO
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinae nobis generationis est auctor ; ita et immortalitatis sit ipse largitor : Qui tecum vivit et regnat…
Me palume sind, kõigeväeline Jumal, anna meile, et nii nagu täna sündinud maailma Päästja on meie jumaliku uuestisünni autor, oleks ta meile ka surematuse kinkija. Kes koos sinuga elab…

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar