MEIE ISSANDA JEESUSE KRISTUSE SÜNNI SUURPÜHA KOIDIKUMISSA

25. detsembril

koidikul

 

 

INTROITUS. Is. 9:2 et 6.
Lux fulgebit hodie super nos : quia natus est nobis Dominus : et vocabitur Admirabilis, Deus, Princeps pacis, Pater futuri saeculi : cuius regni non erit finis. V.  Ps. 92:1 Dominus regnavit, decorem indutus est : indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se. Gloria Patri…
Valgus särab täna meie üle, sest meile on sündinud Issand ja Teda hüütakse Imeline, Jumal, Rahuvürst, tulevase ajastu isa, kelle kuningriigil pole otsa. V. Issand on kuningas, ülevusega on Ta riietunud. Issand on riietunud ja vöötatud võimusega. Au olgu…
ORATIO
Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui nova incarnati tui Verbi luce perfundimur ; hoc in nostro resplendeat opere, quod per fidem fulget in mente. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat…

Commemoratio Sanctae. Anastasiae, Martyris et Virginis:

Da, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui beatae Anastasiae Martyris tuae solemnia colimus ; eius apud te patrocinia sentimus. Per Dominum nostrum Jesum Christum…

Palume Sind, kõigeväeline Jumal, anna meile, et meie tegudest paistaks Sinu lihakssaanud Poja uus valgus, mis usu läbi särab meie hingedes. Sellesama meie Issanda Jeesus Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb…

P. Anastasia, märtri ja neitsi mälestamine:

Me palume Sind, kõigeväeline Jumal, anna meile, kes me Sinu märtri õndsa Anastasia püha peame, et võiksime kogeda tema eestkostvat hoolitsust Sinu juures. Meie Issanda…
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Titum, 3:4-7.

Carissime : Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei : non ex operibus iustitiae, quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum : ut iustificati gratia ipsius, heredes simus secundum spem vitae aeternae : in Christo Jesu Domino nostro.

Kallim! Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus selles, et Ta päästis meid mitte õigluse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Pühas Vaimus uuendamise kaudu. Seda Vaimu on ta meisse ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime Tema pärijaiks igavese elu lootuse põhjal, Kristuses Jeesuses, meie Issandas.
GRADUALE. Ps. 117:26, 27 et 23.
Benedictus qui venit in nomine Domini : Deus Dominus, et illuxit nobis. V. A Domino factum est istud : et est mirabile in oculis nostris.
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel : Issand on Jumal ja Ta on ilmunud meile nagu valgus. V. Issanda käest on see tulnud ja see on imeline meie silmis.
ALLELUJA. V. Ps. 92:1.
Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, decorem indutus est : indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. Issand valitseb, kaunidusega on ta riietunud : Issand on vöötanud end vägevusega. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:15-20.
In illo tempore : Pastores loquebantur ad invicem : transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis. Et venerunt festinantes : et invenerunt Mariam, et Ioseph, et infantem positum in praesepio. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de Puero hoc. Et omnes, qui audierunt, mirati sunt : et de his, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo. Et reversi sunt pastores glorificantes, et laudantes Deum in  omnibus, quae audierant, et viderant, sicut dictum est ad illos.
Neil päevil karjased ütlesid üksteisele: «Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!» Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes oli pandud sõime. Aga nähes teda mõistsid nad sõnumit, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, ning seda, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja hoidis kõik need sõnad meeles, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased aga pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps 92:1-2.
Deus firmavit orbem terrae, qui non commovebitur : parata sedes tua, Deus, ex tunc, a saeculo tu es.
Jumal on kinnitanud ilmamaa ja see ei kõigu. Sinu aujärg, Jumal, on algusest valmis seatud, Sa oled igavikust.

SECRETA

Munera nostra, quaesumus, Domine, Nativitatis hodiernae mysteriis apta proveniant, et pacem nobis semper infundant : ut, sicut homo genitus idem refulsit et Deus, sic nobis haec terrena substantia conferat, quod divinum est. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum…

Commemoratio Sanctae. Anastasiae :

Accipe, quaesumus, Domine, munera dignanter oblata : et, beatae Anastasiae suffragantibus meritis, ad nostrae salutis auxilium praevenire concede. Per Dominum nostrum…

Palume Sind Issand, et meie annid oleksid tänase Sünni saladuse väärilised ning tooksid meile alatist rahu; ning nii nagu täna sündinud inimlaps särab samas ka Jumalana, toogu meile need maised annid seda, mis on jumalik. Sellesama Jeesus Kristuse, meie Issanda…

P. Anastasia mälestamine:

Võta, Issand, lahkelt vastu Sulle toodud ohvriannid ning luba, et püha Anastasia, Sinu märtri teenete läbi oleksid need abiks meie pääsemisel. Meie Issanda…
COMMUNIO. Zach 9:9.
Exsulta, filia Sion, lauda, filia Jerusalem : ecce Rex tuus venit sanctus, et Salvator mundi.
Hõiska rõõmust, Siioni tütar,  ülista, Jeruusalemma tütar! Vaata, tuleb sinu püha Kuningas ja maailma Päästja.
POSTCOMMUNIO
Postcommunio. Huius nos, Domine, sacramenti semper novitas natalis instauret : cuius Nativitas singularis humanam reppulit vetustatem. Per eundem Dominum…

Commemoratio Sanctae. Anastasiae :

Satiasti, Domine, familiam tuam muneribus sacris : eius, quaesumus, semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum…

Uuendagu meid alati, Issand, selle sünni saladuse uudsus, kelle imeline sünd võttis ära inimkonna vanaduse. Sellesama meie Issanda…

P. Anastasia mälestamine:

Sa toitsid oma lapsi, Issand, pühade andidega Me palume Sind, elusta meid alati selle eestkostmise läbi, kelle püha pühitseme. Meie Issanda…

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar