Meie Issanda sünni vigiilmissa

24. detsembril

 

INTROITUS. Exodi 16:6 et 7. V. Ps. 23:1
Hodie scietis, quia veniet Dominus, et salvabit nos : et mane videbitis gloriam ejus.. V. Domini est terra, et plenitudo ejus : orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo. Gloria Patri…
Täna saate teada, et tuleb Issand ja päästab teid; ja hommikul näete Tema auhiilgust. V. Issanda oma on maa ja selle täius; kogu maailm ja kõik, kes seal elavad. Au olgu…
ORATIO
Deus, qui nos redemptionis nostrae annua exspectatione laetificas : praesta, ut Unigenitum tuum, quem Redemptorem laeti suscipimus, venientem quoque iudicem securi videamus, Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et  regnat…
Jumal, kes Sa meid rõõmustad meie Lunastuse iga-aastase ootusega, anna meile, et me Sinu Ainusündinut, keda me Lunastajana rõõmsalt vastu võtame, võiksime kindlana näha ka siis, kui Ta tuleb Kohtumõistjana, meie Issand Jeesus Kristus, Sinu Poeg, kes koos Sinuga elab ja valitseb…
LECTIO epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos, 1:1-6
Paulus, servus Christi Iesu, vocatus  apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est ex semine David secundum carnem : qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri : per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius, in quibus estis et vos vocati Iesu Christi Domini nostri.
Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma Pojast – kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes – Jeesusest Kristusest, meie Issandast, kelle käest me oleme saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud.
GRADUALE. Exodi 16:6 et 7. V. Ps. 79:2-3.
Hodie scietis, quia veniet Dominus, et salvabit nos : et mane videbitis gloriam ejus. V. Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Joseph : qui sedes super Cherubim, appare coram Ephraïm, Beniamin et Manasse.
Täna saate teada, et tuleb Issand ja päästab teid; ja hommikul näete Tema auhiilgust. V. Kes valitsed Iisraeli, võta kuulda : kes juhatad Joosepit kui lammast : kes istud keerubite kohal, näita end Eefraimi, Benjamini ja Manasse ees.
ALLELUJA.
Alleluia, alleluia. V. Crastina die delebitur iniquitas terrae : et regnabit super nos Salvator mundi. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. Homsel päeval hävitatakse ebaõiglus maa peal ning meie üle valitseb maailma Päästja. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Matthaeum, 1:18-21
Cum esset desponsata Mater Jesu Maria Ioseph, antequam convenirent, inventa est in utero  habens de Spiritu Sancto. Ioseph autem vir eius, cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Haec autem eo cogitante, ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium : et vocabis nomen eius Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
Jeesuse ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks salaja ta juurest lahkuda. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unes Issanda ingel, kes ütles: «Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. Ta sünnitab poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.»
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 23:7
Tollite portas, principes, vestras : et elevamini, portae aeternales : et introibit Rex gloriae.
Avage oma väravad, pealikud, ning tõstke üles igavesed väravad, et kirkuse Kuningas saaks sisse tulla.
SECRETA
Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus : ut, sicut adoranda Filii tui natalicia praevenimus, sic eius munera capiamus sempiterna gaudentes : Qui tecum vivit et regnat in unitate…
Anna meile, kõigeväeline Jumal, et nii nagu me Sinu auväärse Poja sünnile vastu ruttame, võiksime Tema käest  rõõmsalt vastu võtta igavese tasu. Kes Sinuga elab ja valitseb…
COMMUNIO. Is. 40:5
Revelabitur gloria Domini : et videbit omnis caro salutare Dei.
Ilmub Issanda au ja kõik liha näeb Jumala päästet.
POSTCOMMUNIO
Da nobis, quaesumus, Domine, unigeniti Filii tui recensita Nativitate respirare ; cuius caelesti mysterio pascimur et potamur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum…
Me palume Sind, Issand, kosuta meid Sinu ainusündinud Poja sünni korduva pühitsemise läbi, kelle taevased sakramendid meid toidavad ja joodavad. Sellesama Jeesuse Kristuse, meie Issanda…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar