MIS ON KATOLIKU ÕPETUSE ANDMEBAAS JA MIS EESMÄRKI TA TÄIDAB

Katoliku Õpetuse Andmebaasi nime kandva veebiportaali taotlus on koondada ühe veebikeskkonna alla võimalikult ammendav kogumik eestikeelseid materjale, mis võimaldaksid eesti keeles lugeval inimesel saada kindlat ja usaldusväärset teavet katoliku usu, Katoliku Kiriku ja katoliiklike tavade ja praktikate kohta ning seda allikatest, milleks on Kiriku enese selgitus oma usu, tegevuse ja eesmärkide kohta.

Andmebaasi koostajad ja autorid lähtuvad veendumusest, et katoliku usu ja Kiriku olemust, mõtet ja eesmärke saab autentselt tunda ja tundma õppida vaid “seestpoolt”, st ise katoliku usku omades ja seda Katoliku Kiriku liikmena kiriklikul viisil praktiseerides. Uskmatu või kristluse vastu ainult teatavat intellektuaalset või emotsionaalset sümpaatiat tundev “kultuurkristlane” ei suuda mõista kristluse ja Kiriku sügavamat olemust niikaua, kuni ta pole valmis tingimusteta ja täielikult vastu võtma vaimuliku mõistmise andi üleloomuliku ehk Jumalast kingitava usu armu läbi. Seni võivad katoliku usk ja õpetus, katoliiklikud praktikad ja tseremooniad, Kiriku ajalugu jms. katoliku Kirikusse puutuv teda ainult negatiivselt või positiivselt intrigeerida, tekitada temas protesti, põlgust või muid negatiivseid tundeid või siis vastupidi, väiksemat või rohkemat sümpaatiat, võivad põhjustada isegi olulist osa katoliku õpetusest hõlmava intellektuaalse nõustumise, kuid sissepääs katoliku usu, elu ja Kiriku olemusse jääb ilma üleloomuliku usu võtmeta suletuks. Mis muidugi ei tähenda, et Katoliku Õpetuse Andmebaasi uurimine mittekatoliiklastele või uskmatutele mõttetu tegevus oleks – positiivsel või negatiivsel intrigeerimisel või pelgalt originaalallikatest objektiivsel informeerimisel on samuti oma mõte või eesmärk.

Eelpool mainitu tähendab, et valdav enamus Katoliku Õpetuse Andmebaasi materjale üdini ja varjamata “katoliiklikud” – seda nii autorluse, allikate, sisu, motivatsiooni kui ka taotletava eesmärgi poolest. Kuid see ei tähenda odavat panegüürikat, millest kõik kriitiline on ideaalse pildi saamiseks kõrvaldatud. Vastupidi, kiriku-siseste või Kirikust või Kirikule põhjustatud probleemide (ristisõjad, Inkvisitsioon, Renessanssi-ajastu amoraalse eluviisiga paavstid või siis Vatikani II Kirikukogu järgne kriis kaasaja Kirikus) käsitlemine kogu ajaloolise objektiivsuse ja realismiga näitab Kirikut ja tema jumalikku missiooni hoolimata kõigist tema välistest ja sisemistest vaenlastest ning kiriklike võimukandjate nõrkustest ja truudusetusest olemuslikult jumaliku institutsioonina, mis on alati olnud ja jääb reformi- ja taassünnivõimeliseks ja milles lõpuks alati triumfeerib Jumal.

Katoliku Õpetuse Andmebaasi peamiseks adressaadiks on loomulikult katoliiklased ja Katoliku Kiriku liikmeks saamiseks valmistuvad inimesed. Nendele katoliku õpetuse vahendamise ülesande võtame teadlikult ette sellises Eesti ühiskonna vaimses ja religioosses olukorras, mida iseloomustab heade ja objektiivsete katoliiklust ja laiemalt kristlust käsitlevate materjalide vähesus, mõnes olulises valdkonnas nagu näiteks apologeetika, Kiriku ajalugu, kuid huvitaval kombel ka kristliku moraali süstemaatiline õpetus, pea täielik puudumine ning isegi võõrkeeli mittevaldavate Eesti katoliiklaste seas on oma usu ja Kiriku aluspõhimõtete tundmine väga nõrk.

Katoliku Õpetuse Andmebaas püüab neid lünkasid täita mitmesuguste tõlkematerjalide ja Eesti oludele ja vajadustele kohandatud kokkuvõtlike ülevaadete ja probleemkirjutiste abil. Peale tekstide kavatseme lisada video- ja audiomaterjale, sh loengute salvestusi ja dokumentaalse või õpetliku sisuga  videomaterjale.

Õpetusi võib olla, on alati olnud ja on ka edaspidi mitmesuguseid, kuid mõiste “katoliku õpetus” esitab Andmebaasi kogutud materjalidele ranged nõudmised ja küsimuse autoriteedist. Kõige autoriteetsem, igasuguse muu “katoliku õpetuse” allikas ja norm on Kiriku enda ametlik õpetus, mille leiab oikumeeniliste kirikukogude ja paavstide õpetuslikes otsustes ehk Kiriku Õpetusameti dokumentides. Kiriku Õpetusameti dokumentide ehk usutunnistuste, kirikukogude otsuste, paavstlike ringkirjade ja muude Kiriku Õpetusameti dokumentide tõlked eesti keelde on kogutud eraldi veebilehele Magisteerium (ladinakeelsest sõnast Magisterium – Õpetusamet), millele Katoliku Õpetuse Andmebaasi veebilehelt on otseviited.

Ülejäänud katoliku õpetus, alates katekismustest ja lõpetades piiskoppide ja preestrite karjasekirjade, ettekannete, jutluste ning teoloogide kirjutistega, omab väärtust ainult niivõrd, kuivõrd on kooskõlas eelpoolnimetatud Kiriku Õpetusameti õpetusega ja selle kaudu Jeesuses Kristuses lõpuleviidud Jumaliku Ilmutusega. Põhiliselt seda laadi materjalidest koosneb Katoliku Õpetuse Andmebaasi keskne osa.

Kuna Eesti avalikkuses oli siiamaani puudu Katoliku Kirikus toimuvaid sündmusi ja protsesse katoliiklikult positsioonilt käsitlev meedia, siis oli hädavajalik Objektiivi ja Meie Kiriku kõrvale luua Kiriklik Vaatleja. See kujutab endast blogivormis veebiportaali, mis vahendab peamiselt tõlkematerjalide vahendusel kirikupoliitilisi uudiseid ja analüüse Katoliku Kirikust ja analüüsib Eesti ja maailma poliitilise ja ühiskondliku elu sündmusi katoliiklikelt seisukohadelt.

Kõik katoliiklased ning Katoliku Kiriku siirad sõbrad on oodatud täiendama omalt poolt eelkõige tõlkematerjalide, kuid ka vastavaid nõudeid (katoliiklik õpetuslik sisu, armastus Katoliku Kiriku vastu, kirjutise tase ja autori kompetents) täitvate autorikirjutistega kas Katoliku Õpetuse Andmebaasi või Kirikliku Vaatleja artiklite veerge.

Kuna professionaalne tõlketegevus on nii aja- kui töömahukas ning vaevanõudev tegevus, on selleks vajalikud ka rahalised vahendid nii professionaalsete tõlketööde kui keelelise toimetamise tasustamiseks. Sel otstarbel on oodatud sihtotstarbelised annetused:

Märkusega “Katoliku Õpetuse Andmebaasile“, MTÜ Maarjamaa Maarjale! arvele:

EE271010220243651222 (SEB Pank) või

EE294204278604879407 (Krediidipank)

 

Isa Ivo Õunpuu,

Katoliku Õpetuse Andmebaasi ja Kirikliku Vaatleja toimetaja

 

Lisa kommentaar