Pühapäev jõulupühade oktaavis

INTROITUS. Sap. 18:14-15. V. Ps. 92:1

Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens Sermo tuus; Domine, de caelis a regalibus sedibus venit. V. Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se. Gloria Patri…

Kui sügav vaikus haaras kõike ja öö kiires kulgemises oli kätte jõudnud kesköö,  siis sööstis sinu kõikvõimas sõna kuninglikult aujärjelt taevast. V. Issand valitseb ja on riietunud kaunidusega; Issand on riietunud ja vöötanud end vägevusega. Au olgu…
ORATIO

Omnipotens sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo: ut in nomine dilecti Filii tui mereamur bonis operibus abundare: Qui tecum vivit et regnat…

Kõigeväeline igavene Jumal, juhata meie tegusid sulle meelepäraselt, et me Sinu armastatud Poja nimel võiksime olla rikkad heade tegude poolest. Kes koos Sinuga elab ja valitseb…
LECTIO EPISTOLAE  beati Pauli apostoli ad Galatas, 4:1-7

Fratres: Quanto tempore heres parvulus est, nihil differt a servo, cum sit dominus omnium: sed sub tutoribus et actoribus est usque ad praefinitum tempus a patre: ita et nos, cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra, clamantem: Abba, Pater. Itaque iam non est servus, sed filius: quod si filius, et heres per Deum.

Vennad: Niikaua kui pärija on väeti laps, ei erine ta milleski orjast, ehkki ta on kõige isand, vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani. Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: «Abba! Isa!» Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.
GRADUALE. Ps. 44:3 et 2
Speciosus forma prae filiis hominum : diffusa est gratia in labiis tuis. V. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi, lingua mea calamus scribae, velociter scribentis.
Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele. V. Mu süda paiskas välja hea sõna, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg.
ALLELUJA. V. Ps. 92:1

Alleluia, alleluia. V. Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se. Alleluia.

Halleluuja, halleluuja. V. Issand on kuningas! Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:33-40

In illo tempore: Erat Ioseph et Maria Mater Iesu, mirantes super his quae dicebantur de illo. Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam Matrem eius: Ecce, positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Israel: et in signum, cui contradicetur: et tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser: haec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis  septem a virginitate sua. Et haec vidua usque ad annos octoginta quattuor: quae non discedebat de templo, ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die. Et haec, ipsa hora superveniens, confitebatur Domino, et  loquebatur de illo omnibus, qui expectabant redemptionem  Israel. Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galilaeam in civitatem suam Nazareth. Puer autem crescebat, et confortabatur, plenus sapientia: et gratia Dei erat in illo.

Sel ajal: Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: «Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse – ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.» Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja tunnistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Iisraeli lunastust. Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning oli täis tarkust. Ja Jumala arm oli temas.
CREDO
OFFERTORIUM. Ps. 92:1-2
Deus firmavit orbem terrae, qui non commovebitur: parata sedes tua, Deus, ex tunc, a saeculo tu es.
Jumal on kinnitanud maailma, et see ei kõiguks. Sinu aujärg, Jumal, on kinnitatud muistsest ajast, igavikust oled sina.
SECRETA

Concede, quaesumus, omnipotens Deus; ut oculis tuae majestatis munus oblatum, et gratiam nobis piae devotionis , et effectum beatae perennitatis acquirat. Per Dominum nostrum…

Me palume sind, kõigeväeline Jumal, kingi meile, et ohvriand, mille me toome sinu auhiilguse silme ette, saavutaks meile ustava pühendumise armu ja õnneliku igaviku.
COMMUNIO. Matth 2:20

Tolle Puerum et Matrem ejus, et vade in terram Israel: defuncti sunt eim, qui quaerebant animam Pueri.

Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!
POSTCOMMUNIO

Per huius, Domine, operationem mysterii, et vitia nostra purgentur, et iusta desideria compleantur. Per Dominum nostrum…

Issand, selle sinu saladuse toimimise läbi saagu me puhastatud pahedest ja täitugu meie õiglased soovid. Meie Issanda…

Lisa kommentaar