Eksklusiivne arvamuslugu Rorate Caelile. Don Pio Pace paljastab: “Sinodi-järgne üleskutse on juba septembrist saadik valmis”

Rorate Caeli Blogspot, 4. detsember 2015

 theatre-and-masks

Meil on suur au postitada järgnev uus artikkel väga targalt, kogenud ja väga mõjukalt vaimulikult, kes kirjutab kirjanikunime don Pio Pace all.

Rorate Caeli blogi toimetus

* * *

“Sinodi-järgne üleskutse on juba septembrist saadik valmis”

don Pio Pace 

Kas perekonnateemalisele Piiskoppide Sinodile ikka järgneb sinodijärgne üleskutse, küsivad Vatikani-asjade kommentaatorid. Aga tegelikult oli see juba täiesti valmis ammu enne Sinodit! Mitu kuud enne perekonnateemalise Piiskoppide Sinodi korralise täiskogu toimumist möödunud oktoobris, oli grupp, mis koosnes üldkogu peasekretärist kardinal Lorenzo Baldisserist koos selliste meestega nagu Sinodi erisekretär peapiiskop Bruno Forte, Perekonna Nõukogu president peapiiskop Paglia ja mõned teised, juba koostanud järgneva neljast etapist koosneva kampaania kava:

1. 2015. a. juunis avaldati Piiskoppide Sinodi 2015. aasta täiskogu tegevuskavaks määratud Instrumentum Laboris, mis teeskles 2014. oktoobri erakorralise täiskogu tulemustele tuginemist. Tema kolmandasse ossa paigutati lõhkemisele määratud miinid, mille eesmärgiks oli hävitada traditsioonilise õpetuse kindlus. Seoses “uuesti abiellunud” lahutatute juurdepääsuga Euharistiale viidi Instrumentumi abil sisse järgmine ettepanek (nr. 123): “Teised viitavad patukahetsuse teele, mõeldes selle all [abielu] läbikukkumisele järgnevat asjaolude selgitamise ja uue suuna võtmise protsessi, mida peab saatma selleks määratud preester. See protsess peaks viima asjasse puutuva poole ausa otsuseni oma olukorra kohta. Samal ajal võib preester ise jõuda piisavalt selge hinnanguni, et ta saaks nõuetekohaselt kohaldada kinnisidumise ja lahtipäästmise meelevalda.

2. Seejärel, 8. septembril, ootamata ära Sinodi algust, avaldas paavst topeltteksti, mis sai suurima saladuskatte all koostatud Rota Romana dekaani msgr.Pinto juhtimisel eesmärgiga reformida Kanoonilise Õiguse Koodeksi ja Ida Kirikute Kanoonilise Koodeksi abielude tühisust kuulutavate deklaratsioonide menetlemise korda. Šokeeritud kanonistid avastasid alles siis, et sisse oli viidud mingi “tühistamine vastastikusel nõusolekul”, mida võis küsida otse piiskopilt, kes pidi selle kohta pooleteise kuu jooksul ise otsuse langetama. Vundament “halastuse” toimimisele oli valmis.

3. Aga Baldisseri meeskonna kava kõige tähtsam element oli selline: grupp töötas suure saladuskatte all välja dokumenti, mille paavst pidi avaldama pärast Sinodit ja mille kõige olulisem punkt peaks seisnema kuulsas “patukahetsuslikus tees” või “halastuse tees”, mis esitataks pahatahtlikult mitmetähenduslikul moel, et sellega avada liberaalne värav, samas teeseldes, et seeläbi ei muudeta traditsioonilist õpetust. Nii oli septembris 2015, üks kuu enne Sinodi täiskogu avamist, sinodijärgne üleskutse juba valmis.

4. Jäi lihtsalt üle manipuleerida piisaval määral oktoobris toimuvat Sinodit. See polnud küll kerge ülesanne, sest nagu me teame, oli opositsioon sel korral palju paremini organiseeritud kui paavsti mehed olid seda ette näinud (näiteks 13 kardinali kirja saatmine paavstile). Grupp oli sunnitud lõppdokumendi teksti tegema muudatusi viimasel hetkel, hääletusele eelneval päeval, et hääletamisel ainult paari hääle enamusega läbi läheks kolm destruktiivse sisuga artiklit, sealhulgas nr86: “[Hingehoiulise] saatmise ja eristamise tee suunab need usklikud teadlikuks saamisele nende olukorrast Jumala ees. Sisemisel foorumil (ld forum internum)[1] toimuv vestlus preestriga aitab kaasa õige otsuse kujundamisele asjaolude kohta, mis takistavad täielikumat osalemist Kiriku elus ning selle kohta, milliseid samme on vaja astuda saavutamaks selle kasvu.”

Baldisseri meeskond eelistanuks küll, et paavsti üleskutses oleks saanud öelda: “Paljud isad on nõudnud, et sisemisel foorumil tegutseva  pihiisa juhendamise all toimiv patukahetsuslik halastuse tee võiks viia sakramentaalse osaduseni.” Nad pidid paraku tegema nii, et relatio räägib “täielikumast osalemisest Kiriku elus.”  Vatikani ametliku ajakirja Civiltá Cattolica toimetaja isa Spadaro ülesandeks jäi selgitada, et sinodiisad “on tõhusalt rajanud alused juurdepääsuks sakramentidele” (28. november).

* * *

Kokkuvõtteks: Sinodi 2015. a. oktoobri üldkogu polnud ei midagi muud kui teatrilavastus, mis oli määratud ette valmistama juba valmis kirjutatud lõppakti, milleks on sinodijärgne üleskutse halastuse ja andestuse jagamisest kõigile. See sõnum arvestab peale ilmaliku meedia üksmeelse toetuse ka valdava enamuse katoliikliku meedia toetusega, milles pikaaegselt juurdunud liberalismi tolerants kallutab teda loomupäraselt maailmale meeldivate lahenduste suunas.

Mis aga Sinodist püsima jääb, need on liivaterad, mis, nii nagu seda tõestas 13 rahulolematu kardinali kiri paavstile, võivad alati kinni kiiluda masinavärgi hammasrattad…

Rorate Caeli artiklist inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

MÄRKUSED:

[1] ld forum internum – “sisemine foorum” on Kiriku individuaalse hingehoiulise tegevuse valdkond, mida teostatakse pihisaladusega kaitstud pihil ja konfidentsiaalses vaimulikus juhendamises ning mida tuleb rangelt lahus hoida “välisel foorumil” (ld forum externum) toimuvatest avaliku iseloomuga tegudest ja otsustest. – tõlk. märk.