JOHN SMEATON PEREKONNATEEMALISE PIISKOPPIDE SINODI LÕPPARUANDE KOHTA

Voice of the Family, 26. oktoober 2015

John Smeaton, Voice of the Family asutaja, andis täna hommikul intervjuu BBC Radio 4  programmile Today ja väljendas selles Voice of the Family sügavat muret seoses äsja Roomas lõppenud perekonnateemalise korralise sinodi lõpparuandega.

Tema intervjuud saab kuulata Voice of the Family uuel YouTube kanalil.

Siin on mured, mida hr Smeaton tõstatanud mitmete sinodi lõpparuandes sisalduvate küsimuste suhtes, kaasa arvatud küsimus, kas lahutatud ja “uuesti abiellunud” katoliiklased võivad vastu võtta Püha Armulauda:

Katoliku õpetus abielust ja Pühimast Armulauasakramendist ja selle vastuvõtmisest 

1. Katoliiklased usuvad, kuna Jeesus Kristus seda ise õpetas, et abielu on lahutamatu ja nagu õpetas Jeesus, kui keegi lahutab või saadab ära oma abikaasa ja abiellub teisega, siis ta paneb toime abielurikkumise, mida peetakse surmapatuks, selliseks tõsiseks patuks, mille läbi selle toimepanija lahutab end Jumala armastusest (Mt 19).

2. Katoliiklased usuvad, kuna Jeesus Kristus seda ise õpetas, et minnes Pühale Armulauale me võtame vastu Jeesuse Kristuse, Jumala enda ihu: me saame osa elust ja igavese elu tõotusest (Jh. 6:54).

3. Lõpuks katoliiklased usuvad püha Pauluse õpetust, et kui inimene sööb Jeesuse Kristuse Ihu ja joob Tema Verd vääritul viisil, ei saa ta osa elust ja armust, vaid sööb ja joob enesele kohtuotsust, ise “ta ei anna enesele aru sellest ihust” (1 Kr 11:27-29).

Halastus

4. Katoliiklased usuvad, et kogu Jeesuse Kristuse õpetus puudutab halastust, sealhulgas ka Evangeeliumi nõudmised: Jumala käsud, mida Jeesus kuulutas või kinnitas. Katoliiklased usuvad, et Kristuse sõnum ei ole mõeldud ainult vähestele valitutele. Me usume, et igaüks võib saada Kristuselt armu elada nii, nagu Jumal tahab, et me elaksime.

5. Katoliku õpetus ei kõla, et järgida Kristus oleks lihtne.Kristus õpetas, et me peame kandma oma risti ja Ta lubas, et Ta annab meile seda abi, mida meil on vaja, et kanda oma risti.

6. Ma tunnen nii minu pere elu kui oma töö kaudu palju tavalisi katoliiklasi.Ma tunnen naisi ja mehi, keda on tema abikaasa teise isiku pärast maha jätnud ja jätnud üksi kas lastega või ilma lasteta. Kui nüüd see mahajäetud abikaasa näeb oma abikaasat uue partneriga vastu võtmas Kristuse Ihu Armulaua osaduses, siis saadab see sõnumi kõigile, sealhulgas lastele, et abielu ei ole üldsegi lahutamatu. See on hävitav tõele abielust. Samuti on see kahjulik psühholoogiliselt ja vaimselt, ning mitte viimases järjekorras lastele.

7. Jeesus Kristus ütles patustamas leitud naisele, kes võib-olla oli väga sügavalt haaratud sellest eluviisist, millest näis olevat võimatu põgeneda: Mine ja ära tee enam pattu.

Paavst

8. Mina usun, nagu kõik katoliiklased usuvad, et paavst on Peetrus, kalju, millele Kristus otsustas ehitada oma Kiriku. Paavst teenib Kristuse õpetuse muutumatut tõde. Paavst ei ole aga tõe isand, vaid tema sulane. Katoliiklaste probleem selle piiskoppide sinodi konkreetse dokumendiga seisneb selles, et see ei kajasta õigesti katoliku õpetust: see on mitmetähenduslik ja segane.

Muud lõpparuande aspektid

9. Kirik õpetab, et mõned tegevused on väärad iseeneses või “seesmiselt kurjad”, nagu ütleb Katoliku Kiriku Katekismus: need on sellised asjad nagu rasestumisvastased vahendid või in vitro viljastamine. Seda ei ole sinodi dokumendis ühemõtteliselt selgeks tehtud. See näitab halastuse puudumist, kuna see jätab katoliiklased ilma tõest õige ja väära kohta. See jätab katoliiklased ilma teadmisest, mida nad vajavad, et teoks teha tõelist vabadust, vabadust patust.

Sinodi poolt heakskiidetud tekst lahutatud ja tsiviilabiellu astunutele Püha Armualaua võimaldamise kohta

10. Lõppdokumendi lõigud 84-86 ei ole selged ja nii jääb selles valdkonnas katoliku õpetusele vastanduvate piiskoppidele avatuks võimalus anda roheline tuli pühaduseteotuslikule armulauosadusele. Need punktid viitavad liturgias praktiseeritud “välistamisele” ning preestritele, kes saadavad asjast huvitatud isikuid nende aruka eristamise teel vastavalt Kiriku õpetusele ja piiskopi suunitlustele. Katoliku õpetusaga on see, et tõeliselt halastav avatus Püha Armulaua osadusele kõikide surmapattude korral, mitte ainult abielu vastu tehtud pattude korral, on meeleparandus ja kindel kavatsus eluviisi muuta. Piht ei anna katoliiklastele litsentsi pattu teha: ta annab armu kahetseda ja muuta oma elu.

Miks tegeleb pro-life liikumise juht perekonnateemalise sinodi tööga?

11. Mõned pro-life aktivistid on katoliiklased, mõned ei ole katoliiklased.Sõltumata sellest, kas me oleme katoliiklased või mitte, näitavad ilmselged tõendid, et kaks asja kaitsevad kõige paremini sündimata lapsi: need on abordivastased seadused ja abielu institutsioon. Ametlikud statistilised andmed näitavad, et sündimata lastel on 4 kuni 5 korda väiksem tõenäosus saada tapetud abordi tagajärjel, kui nad on eostatud abielus. Katoliku õpetus, Jeesuse Kristuse õpetus, kaitseb abielu lahutamatust. Me peame kaitsma meie katoliku usku kõikide mitmetähenduslike või eksitavate suunitluste vastu, selleks, et kaitsta seda inimlikku ja jumalikku institutsiooni, mis kõige paremini kaitseb sündimata lapsi.

Voice of the Family kodulehelt tõlkis isa Ivo Õunpuu