KARDINAL ARINZE: INIMESED; KES VIIBIVAD OBJEKTIIVSELT PATU SEISUNDIS EI SAA ARMULAUASAKRAMENTI VASTU VÕTTA “PUHTA SÜDAMETUNNISTUSEGA”

Voice of the Family, 20. oktoober 2015

Cardinal Arinze

Kardinal Francis Arinze, Jumalateenistuse ja  Sakramentide Distsipliini Kongregatsiooni eruprefekt

Rooma, 19. oktoober 2015 (LifeSiteNews) – Inimesed, kes elavad objektiivselt patu seisundis ja kelle südametunnistus ütleb neile, et nad on võimelised vastu võtma Püha Armulauasakramenti, “vastutavad” oma “eksliku südametunnistuse” eest ja vajavad abi, et “endale aru anda oma seisundist,” märkis kardinal Francis Arinze Nigeeriast eksklusiivses intervjuus LifeSiteNewsile.

Arinze, kes on Jumalateenistuse ja Sakramentide Distsipliini Kongregatsiooni eruprefekt, reageeris ühe sinodiisa poolt eelmisel nädalal esitatud seisukohale, et  lahutatud ja taasabiellunutel ja isegi homoseksuaalsetel paaridel tuleks lubada osa saada Pühast Armulauast, kui nad on “jõudnud otsusele” teha seda “puhta südametunnistusega.”

Arinze ütles, et südametunnistuse peab olema koolitatud Issanda teedel, et ta suudaks teha õigeid otsuseid.

“Südametunnistus, vastavalt katoliku õpetusele, on vahetu diktaat selle kohta, mida on vaja teha või mitte teha. Südametunnistus suunab indiviide. Siiski tuleb südametunnistust harida, et ta suudaks näha Jumala teid, Jumala käske, nii nagu seda autentselt tõlgendab Kirik, mis tähendab seda, et südametunnistus peab olema haritud, peab olema välja õpetatud,” ütles ta.

Arinze tsiteeris lõike Katoliku Kiriku Katekismusest (KKK), mis käsitlevad südametunnistust ja esitas kommentaari, mida lõigud tähendavad.

KKK nr. 1790: “Oma südametunnistuse kindlat otsustust peab inimene alati järgima. Kui ta teadlikult sellele vastupidiselt toimiks, mõistaks ta ise ennast hukka. Võib aga juhtuda, et südametunnistus langetab teadmatuse tõttu väärotsustusi tegude kohta, mida keegi kavandab või juba teoks on teinud.”

Arinze: “Mis tähendab seda, et südametunnistus ei tee midagi objektiivselt õigeks või valeks, vaid ainult juhib inimest sellele, mida ta peaks tegema või ei peaks tegema. Seda südametunnistust tuleb harida, koolitada, kui soovite,” ütles ta.

KKK nr. 1791: “Teadmatuses on inimene sageli ise süüdi, näiteks juhul, kui „ta liiga vähe vaeva näeb, et tõde ja hüve otsida ning südametunnistus patuga harjumise tõttu aegamisi peaaegu pimedaks muutub“ (KKK, Gaudium et spes, 16). Sel juhul on inimene tema poolt tehtava kurja eest vastutav.”

Arinze: “See tähendab, et sellest ei piisa, kui südametunnistus ütleb, ‘Ma võin seda teha’, kui see südametunnistus on tehtud pimedaks kurjade tegude kordamise läbi. Siis on inimene vastutav selle eksliku südametunnistuse eest. Ka see on selge,” ütles ta.

KKK nr. 1792: “Väära kõlbelise hoiaku põhjusteks võivad olla teadmatus Kristusest ja tema Evangeeliumist, teiste inimeste halb eeskuju, sõltuvus kirgedest, valesti mõistetud südametunnistuse autonoomia taotlemine, Kiriku autoriteedi ning tema õpetuse tagasilükkamine, pöördumistahte ja kristliku armastuse puudumine.”

Arinze: “Te võite siis näha, et kui inimene alati varastab, kui inimene alati valetab, kui inimene paneb alati toime tegusid kasinuse vastu, võib see inimene ära harjuda selliste tegudega ja ei nimeta neid enam nende nimedega. Aga preester või piiskop peab neid aitama, peab nimetama hea “heaks” ja kurja “kurjaks”. Mis tähendab, et kuigi südametunnistust tuleb järgida, peab südametunnistus olema haritud,” ütles ta.

Arinze ütles, et on olemas “objektiivsed normid õige ja väära kohta”, ükskõik mida isiklik südametunnistus võib indiviidile dikteerida.

“Oletame, et ma ütlen oma südametunnistuses, ‘Ma jälgin seda, mida mu südametunnistus ütleb.’ Ja ma näen ühte autot ja see meeldib mulle. Ma tahaks seda. Ja mu südametunnistus ütleb mulle, et see oleks minu jaoks tore minna ja võtta see auto. Ja ma lähen ja võtan ta. Või ma lähen panka ja võtan sealt suure pataka raha. Kas see on piisav, kui ma ütlen: ‘Minu südametunnistus on õige, see ei süüdista mind’?”

“Politseil ei oleks lõbus ja kohtunik pistaks su vanglasse, sinu ja sinu südametunnistuse. Te näete? Südametunnistus peab olema haritud. Õige ja vale objektiivne norm on Jumala igavene tarkus, mis on sisestatud inimese loomusesse, mida me nimetame loomuseaduseks,” ütles ta.

Kui küsiti, mida Püha Armulauasakramendi teener peaks tegema, kui ta läheneb objektiivselt patuseisundis elavatele inimestele, kes ütlevad, et tunnevad oma südametunnistuses neil olevat õiguse vastu võtta sakramenti, Arinze vastas, et sellistel inimestel on vaja aidata “selgusele jõuda oma seisundis.”

“On olemas selline asi nagu objektiivne kuri ja objektiivne hea. Kristus ütles, et kes [oma naise enesest lahutab] ja abiellub teisega, Kristusel on üks sõna selle tegevuse kohta, see on‘ abielurikkumine’. See ei ole minu sõna. See on Kristuse sõna ise, kes on alandlik ja vagur südamelt, kes on igavene tõde. Niisiis, Ta teab, mida ta räägib. “

“Nüüd, parim viis, kuidas saame aidata mingit isikut, see on tõega. Nii, seda on hädavajalik teha armastusväärsel viisil, et aidata selliseid inimesi jõuda nende seisundi mõistmisele. Sellest ei piisa, kui nad jäetakse üksi oma südametunnistusega,” ütles ta.

Kardinal kasutas asja olemuse selgitamiseks analoogiat haavatud patsient aitava arstiga.

“Hea arst, kes võtab vastu suure ja valuliku haavaga patsiendi, teab, mida tal tuleb teha. Ehk puhastada mõned osad. Võibolla mõned süstid. Võib-olla manustada mõned ravimid. “

“Aga kui arst ütleb, et kuna ‘patsient teatas, et talle ei meeldi need meetmed, ta on õnnelikum ainult sidemega’ ja saabki ainult kenad sidemed ja sidumismaterjalid haavale, on ta siis hea arst? Kas haav siis sellepärast armistub, et patsiendi südametunnistus ütleb talle, et just see on parim viis sellele läheneda?”

“Näete, tegelikkus ei austa seda, mida [inimene ja tema südametunnistus] mõtleb. Nii et arst peab ravima seda haava parim arstiteaduse alusel.”

“See on viis, kuidas arst osutab halastust oma patsiendile,” ütles ta.

Voice of the Family veebilehelt inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

Lisa kommentaar