KIRIKUS TEKKINUD LÕHEDE TEGELIK PÕHJUS

Katholisches, 14. september 2016

Roberto de Mattei

Vatican in crisis

Informatsioon, desinformatsioon, tõde, pooltõde ja vale tunduvad Püha Tooli 
kommunikatsioonistrateegias segunevat.

Informatsioon, desinformatsioon, tõde, pooltõde ja vale tunduvad segunevat Püha Tooli kommunikatsioonistrateegias. Kiriku ajalugu kirjutatakse nüüd intervjuude, improviseeritud kõnede, poolametlikes blogides avaldatud artiklite ja sihilike meedialekete kaudu, milles jäetakse ruumi kõikvõimalikele tõlgendustele, nii, et tekib kahtlus, et see segadus on ette kavatsetud.

Kaks hiljutist näidet.

Esimene puudutab Vatikani panga IOR presidendi Ettore Gotti Tedeschi vallandamist 2012. aastal. Oma hiljutises intervjuu-raamatus “Viimased vestlused” Peter Seewaldiga võtab “erupaavst” Benedictus XVI  kogu vastutuse Gotti Tedeschi vallandamise eest enda peale, kuna ‒ tema andmetele vastavalt ‒ oli tekkinud hädavajadus “uuendada” Vatikani panga juhtkonda.

Seevastu tagasi astunud paavsti sekretär msgr. Georg Gänswein oli omal ajal öelnud, et Benedictus XVI. ei teadnud midagi sellest ja „oli üllatunud, väga üllatunud selle usaldamatuseavalduse üle, mida professori suhtes väljendati“. Andrea Tornielli kirjutasselle kohta 22. oktoobril 2013 artikli pealkirjaga: “Benedictus XVI. oli väga üllatunud Gotti Tedeschi vallandamise üle”.

9. septembril 2016 esitas seesama vatikanist, viitamata mingisugusele vastuolule, uue versiooni, seekord pealkirjaga: “Ratzinger: See oli minu idee, asendada 2012. aastal Vatikani Panga pea”.Mis nüüd siis paika peab?Kindlasti keegi valetab ja maha jääb segadus.

Raskema kaaluga on teine ​​näide.

6. septembril avaldas veebileht InfoCatolica paavst Franciscuse kirja vastusena Buenos Airese kirikuprovintsi piiskoppide dokumendile Criterios básicos para la aplicación del Capítulo VIII de Amoris Laetitia (Põhikriteeriumid Amoris Laetitia VIII peatüki rakendamiseks).

Selles dokumendis, mille taotlus on anda vaimulikkonnale mõned kriteeriumid apostliku kirja kaheksanda peatüki suhtes, väidavad Argentiina piiskopid, et uuestiabiellunud lahutatud on Amoris laetitia alusel lubatud sakramentaalsesse armulauaosadusse, isegi siis, kui nad elavad more uxorio (st abikaasadena) koos, ilma mingi kavatsuseta praktiseerida karskust. Franciscus avaldas oma kirjalikus vastuses oma tunnustust sellele avaldusele ja kirjutas ülemkarjastele, et „Dokument on väga hea ja seletab täielikult ära Amoris laetitia VIII peatüki tähenduse. Ei ole mingeid teisi tõlgendusi. Ning ma olen kindel selles, et see teeb väga palju head”. Kohe tõusis sellele vastuseis ja poleemika ning paavsti kiri kadus müstilisel viisilveebilehelt, nii et paljud on kahelnud üldse selle olemasolus, kuni Vatikan selle autentsust kinnitas. „Ei ole mingeid teisi tõlgendusiˮ.

francesco-lettera-1

Paavsti kiri  Buenos Airese piirkonna piiskoppidele

Franciscuse suhtumine taasabiellunud lahutatutesse, mida ta juba 16. aprillil oma tagasilennul Lesbose saarelt oli väljendanud, näib olevat sellega lõplikult selgeks saanud. Kui see aga on tema mõte, miks usaldas ta seda väljendada ainult Amoris laetitia joonealuses märkuses ja ühes avaldamiseks mitte mõeldud erakirjas, selle asemel, et seda selgelt ja ühemõtteliselt välja kuulutada?

Võib-olla seepärast, kuna sel moel saaks opositsioon Kiriku järjepideva ja püsiva Õpetusameti avalikuks ja vormiliseks, samas kui see, mida taotletakse, on jõuda Kiriku õpetuse muutmiseni kahemõttelisel ja vaikival moel?

On mulje, et me oleme tunnistajateks infoga manipuleerimisele, mis kutsub Kirikus esile just need pinged ja lõhed, mille üle oli paavst kaevanud oma 12. septembril Santa Martas peetud jutluses: „Ideoloogilised ja teoloogilised lõhed käristavad Kirikut lõhki. Kurat külvab kadedust, ambitsioone, ideid, et lõhestada […] Lõhed viivad selleni, et sa näed ühte osa, kes ühe asja vastu ja teist ​​osa, kes on teise asja vastu ja kolmas on vastu … Alati vastu! Ei ole mingit ühtsuse õli, ühtsuse balsamit“.

Lõhed aga tekkivad just nimelt Kuradi kahekeelse kõne läbi ja neid saab võita eelkõige tõega. Usu ja moraali tõe, kuid ka keelekasutuses ja käitumises väljenduva tõe läbi, mis nõuab loobumist igast valest, moonutamisest ja varjamisest, ning Evangeeliumi järgimist: „Iga teie “jah” olgu “jah” ja iga “ei” olgu “ei”, aga mis üle selle, see on kurjastˮ (Mt 5:37).

Portaalist Katholisches saksa keelest tõlkis isa Ivo Õunpuu