PAAVST PEAB SINODI TAGAJÄRJEL TEGELEMA USALDUSKRIISIGA KIRIKUS

Voice of the Family, 

Rooma, 24. Oktoober 2015:

Voice of the Family logo

“On tekkinud usalduskriis seoses perekonda puudutavate küsimustega ustavate ilmikkatoliiklaste ja kõige kõrgemate astmete Kiriku autoriteetide vahel – ja ainult paavst võib taastada selle usalduse,” kinnitas Voice of the Family, viielt mandrilt pärit 26 suurima elu ja perekonda toetava organisatsiooni liit, mis sai moodustatud vahetult enne eelmisel aastal Roomas toimunud perekonnateemalise erakorralise Sinodi algust[1].

Kui sel aastal kuulutatakse Vatikanis lõppenuks perekonnateemaline korraline Piiskoppide Sinod, ütleb Voice of the Family paavstile: “Püha Isa, aitab sellest”.

John Smeaton, Voice of the Family kaasasutaja ja Suurbritannias tegutseva Sündimata Laste Kaitse Ühenduse (Society for the Protection of Unborn Children – SPUC) tegevjuht, selgitas:

“Täna avaldatud lõpparuande paragrahve 84-86 võib tõlgendada nii, et selles nähakse ette mitu selget avaust Pühima Armulauasakramendi osadusse lubamiseks nende jaoks, kes elavad avaliku abielurikkumise seisundis, ja seega ka Pühima Altarisakramendi teotamisele ja usklike, sealhulgas meie laste ja lastelaste skandaliseerimisele.

“Igaüks peaks olema tähelepanelik Meie Issanda sõnade suhtes:

Kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse” (Mt 18:6)

“Usalduse ilmikkatoliiklaste ja Kiriku võimukandjate vahel Roomas on käesoleval aastal murdnud Sinodi töödokumendiks olnud Instrumentum Laboris[2], mis õõnestas Kiriku õpetust rasestumisvastaste vahendite, lapsevanemate kui oma laste esmaste kasvatajate eesõiguste, hooramise, abielurikkumise, homoseksuaalsuse ja teiste sisulisted küsimuste kohta.

“Ilmikute usaldust nõrgestas veelgi see, et paavst nimetas eraldi otsusega Sinodist osavõtjateks mitmeid juhtivaid prelaate, kes on selgelt avaldanud oma toetust perekonna või elu küsimustes Kiriku õpetusega vastuolus olevatele seisukohtadele[3].”

“Usalduskriis ilmikute ja Kiriku võimukandjate vahel muutus veelgi hullemaks eelmisel nädalal, kui paavst Franciscus ütles Piiskoppide Sinodi üldkogule, et ta ‘tundis vajadust minna edasi võimu tervistava detsentraliseerimise ja üleandmise teel Piiskoppide Konverentsidele’, selle võimu üleandmise teel, mis tema paavstiksoleku aja varasemate avalduste kohaselt hõlmaks ka ‘tõelist õpetuslikku autoriteeti’.”

“Arvestades erinevate riikide Piiskoppide Konverentside avalikult lahkusulisi seisukohti[4], toob ‘võimu detsentraliseerimine’ õpetuslikes küsimustes endaga kaasa riski ähmastada ainsa tõelise usu universaalset iseloomu.”

“Kas piiskoppide konverentsid hakkavad lubama homoseksuaalseid ühendusi ja abielurikkumist ühes riigis ja neid keelama teises riigis? Abikaasad, lapsevanemad ja perekonnad loovutatakse sellise võltskokkuleppega huntidele,” ütles John Smeaton.

“Südametunnistuse nimel tundusid Sinodi korraldajad ja juhtivad sinodiisad püüdvat kaotada seesmiselt kurja teo, see tähendab, patu mõiste rasestumisvastaste vahendite kasutamise, abieluvälise kooselu, homoseksuaalsuse kohta ja teistes olulistes küsimustes. Kuidas saavad lapsevanemad õpetada oma lastele tõde inimese seksuaalsuse ja selle tähenduse ning inimelu pühaduse kohta kui kaotatakse seesmiselt kurja teo mõiste? Teatud sinodiisad ja Sinodi korraldajad räägivad sama keelt, mida kasutavad Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) tegelased ja nad ei tegutse ilmikute suhtes karjastena.”

“Ainult paavst saab taastada kaotatud usalduse katoliiklike ilmikute ja Kiriku võimukandjate vahel Roomas. perekonnateemalisel Sinodil valitsenud segadus põhilistes õpetuslikes küsimustes teenib ainult seda, et aitab võimsaid rahvusvahelisi organisatsioone nende perekonna ja inimelu pühaduse suhtes vaenulikes taotlustes. Püha Isa, sellest piisab,” lõpetas hr Smeaton.

Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:

  • John Smeaton +44 7885 914344
  • Maria Madise: +44 7507 742957
  • John-Henry Westen (Põhja-Ameerika): +1 613 633 9006

poole.

 

Voice of the Family veebilehelt inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

 

MÄRKUSED:

[1] Paavst Franciscus teatas 2013. aasta oktoobris, et on kavas pidada kaks sinodit, aastal 2014 ja 2015, et arutada “perekonna ees evangelisatsiooni kontekstis seisvaid pastoraalseid väljakutseid”.

[2] http://voiceofthefamily.com/analysis-of-the-instrumentum-laboris-of-the-ordinary-synod-on-the-family/.

[3] Paavst Franciscuse poolt poolt Sinodil osalejaks määratud Chicago peapiiskop Blaise Cupich näiteks kinnitas, et “südametunnistus on puutumatu” ja tegi ettepaneku, et Pühale Armulauale, kui seda küsitakse “puhta südametunnistusega”, tuleks lubada lahutatud ja uuesti abiellunud paarid ja isegi homoseksuaalsed paarid: https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-cupich-lays-out-pathway-for-gay-couples-to-receive-communion/.

[4] Näiteks Inglismaal ja Walesi Piiskoppide Konverentsi president kardinal Nichols on BBC televisioonis esinedes ja ajakirjanduses kirjutades avalikult vaidlustanud katoliku õpetuse homoseksuaalsuse küsimuses: http://voiceofthefamily.com/cardinal-who-supports-lgbt-radicals-will-moderate-english-speaking-synod-group/. Saksamaal seevastu Saksa Piiskoppide Konverentsi president kardinal Marx ründas Kiriku õpetust ja distsipliini avalikult abielurikkumise seisundis elavate katoliiklaste Pühima Armulauasakramendi osadusse lubamise küsimuses: http://www.catholicworldreport.com/Item/4284/-cardinal_marx_openly_promotes_communion_for_divorcedandremarried.aspx.

 

Lisa kommentaar