PALVE PAAVSTILE: ELU JA PEREKONDA KAITSVATE LIIKUMISTE JUHID KUTSUVAD PAAVSTI ÜLES ‘LÕPETAMA SEGADUST’

Voice of the Family, 14. juuli 2016

Voice of the Family logo

 

 

 

(LifeSiteNews) – Armastuse, alandlikkuse ja ustavuse vaimus  paluvad 16 rahvusvaheliste elu ja perekonda kaitsvate liikumiste esindajat paavst Franciscust võimsas uues videopöördumises ühemõtteliselt rääkida katoliku usu tõde, lõpetada õpetuslik segadus, taastada selgus ja olema selline Püha Isa, millist katoliiklased vajavad.

“Me elame väga erilisel sügava usu kriisi ajal Kirikus,” ütles abipiiskop Athanasius Schneider Maria Sanctissima diötseesist Kasahstanis, kes avab LifeSiteNewsi toodetud videopöördumise.

“See ei ole saladus. See on väga ilmne. Väga paljud inimesed, lihtsad usklikud, kannatavad sellise segase olukorra tõttu,” lisas ta.

See 30 minuti pikkune video pealkirjaga Palve paavstile, tuleb välja selle segaduse kiiluvees, mille on põhjustanud paavsti poolt aprilli lõpus välja antud apostellik üleskutse Amoris Laetitia, milles paavst tegi mitmeid avaldusi, mis puudutavad abielu, lahutust, pattu, Püha Altarisakramendi vastuvõtmist ja lastele  antavad seksuaalkasvatust. Üleskutse on tekitanud palju vastandlikke tõlgendusi erinevate teoloogide, samuti kardinalide ja piiskoppide seas.

Piiskop Schneider nimetas “väga pakiliseks” hädavajadust, et paavst “võtaks väga ühemõttelisel viisil selge seisukoha —  sellisel viisil, mis ei jäta mingit ruumi väärtõlgendustele — perekonda ja abielu pühadust puudutavates küsimustes.”

Video sisaldab muljetavaldavat rahvusvahelist loetelu elu ja perekonna toetajatest, kes on otsustanud, et on saabunud aeg teha kuuldavaks oma mured Kiriku, hingede ja rahvaste hüve asjus.

Järgnevalt on loetletud mõned neist videopöördumises üles astunutest:

  • John Smeaton – Sündimata Laste Kaitse Ühingu (Society for the Protection of Unborn Children) tegevjuht ja Voice of the Family kaasasutaja
  • Colleen Bayer – paavstlik daam, Gregoorius Suure Ordu President, Family Life International New Zealand
  • John-Henry Westen – LifeSiteNewsi tegevtoimetaja ja Voice of the Family kaasasutaja
  • prof. Thomas Stark – St. Pölteni Ülikooli Benedictus XVI Filosoofia ja Teoloogia Akadeemia
  • Christine Vollmer – Vatikani Paavstliku Elu Akadeemia asutajaliige ja Latin American Alliance for Life asutaja
  • Preston Noell – American Society for Tradition, Family, and Property direktor,
  • Molly Smith – Cleveland Right to Life president
  • Prof. Roberto de Mattei – Rooma Euroopa Ülikooli asutaja ja professor, Lepanto Sihtasutuse direktor
  • Dr Thomas Ward – Rahvusliku Katoliiklike Perekondade Ühenduse (National Association of Catholic Families) asutaja ja president, Paavstliku Elu Akadeemia korrespondentliige

TÄISPIKK VIDEO:

Paljud palve esitajatest alustavad oma mure väljendamist armastuse ja truuduse kinnitamisega Jumalast asutatud Peetruse ametile ja selle praegusele valdajale. Nad kinnitavad Pühale Isale oma armastust ja oma palveid.

“Ma armastan Püha Isa. Ma palvetan tema eest iga päev,” ütleb videopöördumises LifeSiteNewsi tegevtoimetaja John Henry Westen. “Ning ma tõstatan need mured suurest armastusest Kiriku vastu. Kuid me peame töötama Kristuse ja tema tõe heaks. Mul on vaja kaitsta oma perekonda ning need avaldused, mis ta on teinud, on seadnud ohtu minu laste usu.”

Westen ütleb, et paavsti intervjuudes ja dokumentides on olnud liiga palju “sihikindlaid mitmetähenduslikkusi”:

“Neis on olnud palju mitmetähenduslikkust, sihikindlat mitmetähenduslikkust, asjade lahti jätmist, nii et valitseb segadus. Ning ma arvan, et see on põhjustanud suurt kahju. Nüüd on teoks saanud stsenaarium, kus inimesed hakkavad mõtlema, mis täpselt on see õpetus. See on õudus – et katoliiklased, kes usuvad ja armastavad usku, on nüüd segaduses usu põhialuste üle nendes valdkondades, milles õpetus tähendab elu või surma, ja ma ei mõtle ainult füüsilist elu või surma; see tähendab igavest elu või surma.”

John Smeaton, Sündimata Laste Kaitse Ühenduse (Society for the Protection of Unborn Children) tegevjuht, alustab oma palvet, väljendades oma “austust” paavsti suhtes ja lõpetab kinnitusega, et ta palvetab paavst eest “iga päev”:

“Ma ütlen seda tohutu austusega Püha Isa ja pidades silmas ühist kasu. See, mida ta on kirjutanud, õigustab abielu rikkuvaid tegusid. Oleme juba kuulnud paaridest, kes selle alusel, mida Te olete kirjutanud, Püha Isa, on otsustanud loobuda oma kangelaslikust voorusest, on sattunud objektiivselt surmapattu ning astunud vastu võtma Jeesuse Kristuse Ihu ja Verd.”

“Kuidas on võimalik ühitada seda, mida Te olete kirjutanud, Kiriku õpetusega, Kiriku Pärimusega?” küsis ta videopöördumises.

Vastusena paavst Franciscuse veebruarikuisele rasestumisvastaste vahendite vaikivale heakskiidule, millega ta vastas Zika viirusega seotud muredele, väitis Christine Vollmer — Vatikani Paavstliku Elu Akadeemia elu asutajaliige ja Latin American’s Alliance for Life asutaja — et Katoliku Kirik “hävineb”, kui ta aktsepteerib rasestumisvastaseid vahendeid:

“Rasestumisvastased vahendid on hävitanud juba mitmeid kirikuid. Tänaseks on anglikaani kirik tühi. Neil on vähe kutsumusi. See on nii seepärast, et eluline seos mehe ja naise vahelise armastuse ja ning Kiriku ja Jumala vahelise armastuse — Jumala armastus ja Tema Ettehoolduse  usaldamise vahel — sai anglikaani kirikus purustatud. Ning nüüd tundub, et see on purustatud ka Katoliku Kirikus, hoolimata Paul VI poolt ahastavalt, kuid inspiratsiooniliselt kirjutatud ringkirjast Humanae Vitae.”

“Ma lihtsalt anun [paavsti], et räägiks paljulapselise perekonna tähtsusest ja rasestumisvastase mentaliteedi ohtudest. Et ta õpetaks oma piiskoppe, et nad peavad jääma tugevaks ja nad selgitama, et rasestumisvastane mentaliteet hävitab perekonnad, hävitab riigid ja see hävitab meie kristliku tsivilisatsiooni.”

Üks palve esitajatest väljendas muret, et viimastel perekonnateemalistel piiskoppide sinoditel ja neile järgnenud paavstlikul üleskutsel, selle asemel et aidata “rünnaku all” asetsevat perekonda, oli pigem selline tulemus, mis on “bensiini viskamisel tulle”.

“Me näeme, et perekond on rünnaku all. See on kriisiolukord,” ütles Preston Noell American Society for Tradition, Family, and Property (TFP) direktor.

“Olukord ainult halveneb, aga kui sellele lisandub ka asjaolu, et perekond on lagunemas, mõned inimesed — sealhulgas mõned katoliiklased, võibolla isegi suur hulk katoliiklasi — hakkavad mõtlema või arvama, et abielu saab lahutada — mis muidugi, ei saa toimuda.” Rääkides Amoris Laetitiast, ütles ta: “Selle asemel, et saada seda, mida me oleksime lootnud sealt leida, nimelt püha abielusakramendi ning abielu ja perekonna pühade institutsioonide toetamist ja tugevdamist, me näeme midagi, mis mõjub nagu bensiini pealeviskamine tulekahjule.”

“See teeb meile väga muret. Mida me tõesti loodame näha, on see, et olukord pöörduks. Me peame palvetama, et Püha Vaim inspireeriks Kirikut, inspireeriks meie juhte, inspireeriks Püha Isa — nagu mainisin, kelle eest ma palvetan iga päev —, et aidata ümberringi valitsevas olukorras, et tugevdada perekonda. Sest kui seda ei toimu, siis ma kardan, et me hukkume,” ütles ta pöördumises.

Ajaloolane Roberto de Mattei, Rooma Euroopa Ülikooli professor ja Lepanto Sihtasutuse asutaja, nimetas Amoris Laetitiat “katastroofiliste tagajärgedega” dokumendiks:

“Selle dokumendi kohutav mõju seisneb selles, et paljud hinged leiavad end täna südametunnistuse sügavas kriisis. On võimalus, et suur hulk hingi kaotab oma igavese elu. Minu arvates tõeline elu on ennekõike vaimne elu. Rohkem kui füüsiline elu, on hingede vaimne elu täna suures ohus. Me peame selle vastu reageerima.”

Piiskop Schneider võttis filmi kokku üleskutsega usklikele palvetada Püha Isa eest:

“Niisiis, palvetagem meie Püha Isa eest, keda me armastame, et tal oleks julgust rääkida samasuguse selguse ja samasuguse julgusega, nagu rääkis Kristus, nagu rääkis Peetrus.”

Voice of the Family veebilehelt inglise keelest tõlkis isa Ivo Õunpuu

* * *    * * *    * * *

Lõpetage segadus:

Palvetage ja paastuge paavst Franciscuse eest

Piiskop Athanasius Schneider Kasahstanist on välja tulnud tungiva üleskutsega katoliiklastele üle maailma palvetada Franciscuse eest.

Sel nädalal avalikkuse ette toodud videos kutsus piiskop Schneider katoliiklasi üles “palvetama meie Püha Isa eest, keda me armastame, et tal oleks julgust rääkida samasuguse selguse ja samasuguse julgusega, nagu rääkis Kristus, nagu rääkis Peetrus.”

Piiskop Schneider ütles, et ta usub, et Kirik on “kriis” ajas, milles kasvab segadus põhiõpetuste vallas, eriti elu ja perekonda puudutavates küsimustes. “See ei ole saladus, ” ütles ta. “See on väga selge. Paljud inimesed, lihtsad usklikud, kannatavad segase olukorra tõttu.“

Piiskop ütles, et tema arvates on “väga pakiline”, et paavst “võtaks väga ühemõttelisel viisil selge seisukoha —  sellisel viisil, mis ei jäta mingit ruumi väärtõlgendustele — perekonda ja abielu pühadust puudutavates küsimustes.”

Kui Kristuse asemik maa peal, kelle ülesandeks on juhtida Kristuse asutatud Kirikut, on Püha Isa isikulise kurja peamine sihtmärk ning ta vajab meie palveid rohkem kui ükski teine ​​inimene.

Kristusele oli selge, et alandlik, visa palve on kõige võimsam vaimne relv meie käsutuses, eriti ühenduses paastumisega. Seega, liitugem piiskop Schneideri ja lugematute katoliiklastega üle maailma, et palvetada Franciscuse eest iga päev ja paastuda sel määral, mil määral tervis ja eluseisus seda lubab.

Kallis Püha Isa,

Armastusest ja austusest teie ja Püha Ema Kiriku vastu ning koos katoliiklastega üle kogu maailma, tõotan ma teie eest palvetada iga päev.

Sel ajal kui kasvab segadus Kirikus ja kultuuris, eelkõige elu, perekonna ja abielu küsimustes, me  vaatame Kiriku ja tee peale, Kristuse asemik maa peal, et te oleksite tõe majakaks, mis juhib meid läbi nende tormiste vete.

Seetõttu palvetan ma spetsiaalselt, et teile antaks armu lõpetada segadus ja kuulutada katoliku usu eluandvaid tõdesid samasuguse selguse ja julgusega nagu õpetas ja kõneles Kristuse ja püha Peetrus, esimene paavst. 

Ma tõotan ka paastuda sel intentsioonil, sellises ulatuses ja nii sageli, nagu seda minu tervis ja minu eluseisus seda lubavad.

Kristuses, 
[Allakirjutanu]

Ülaltoodud pöördumise ja palvega võib ühineda ja sellele alla kirjutada siin:

Pray for pope Francis

Life Site Newsi veebileheküljelt inglise keelst tõlkinud isa Ivo Õunpuu

 

 

 

Lisa kommentaar