Peapiiskop Pęta: Sinodi sõnavõttudes on märgata „saatanlikku suitsu“

Voice of the Family, 14.oktoober 2015

 

Voice of the Family on saanud armulise loa avaldada Astana peapiiskopi, Tema Eksellents peapiiskop Tomasz Pęta sõnavõtu perekonnateemalisel korralisel Piiskoppide Sinodil 10. oktoobril 2015

Õnnis Paul VI ütles aastal 1972:

„Jumala pühakotta on kusagilt praost hakanud sisenema Saatana suits.“

Olen veendunud, et need olid püha paavsti, Humanae vitae autori prohvetlikud sõnad. Eelmise aasta Sinodi ajal üritas „Saatana suits“ siseneda paavst Paulus VI koosolekusaali.

Nimelt:

1. Ettepanek lubada Pühale Armulauale neid, kes on lahutatud ja elavad uutes tsiviilkooseluvormides,

2. Kinnitamine, et vabaabielu on ühendus, mis omab iseendas teatud väärtust..

3. Kaitsev kõne homoseksuaalsuse kui millegi väidetavalt normaalse kohta.

Mõned sinodiisad pole õigesti mõistnud paavst Franciscuse avatud diskussiooni puudutavat üleskutset ning on hakanud esile tooma ideid, mis räägivad vastu Igaveses Jumala Sõnas juurdunud Kiriku paari aastatuhande vanustele traditsioonidele. Kahjuks on ikka veel võimalik tajuda „põrgulikku suitsu“ mõnedes Instrumentum Laborise punktides, samuti mõnede sinodiisade sõnavõttudes sel aastal.

Minu arvates on Sinodi peamiseks ülesandeks viidata taas kord abielust ja perekonnast rääkiva Evangeeliumi peale, meie Päästja õpetuse juurde. On keelatud lammutada vundamenti – kivi ei tohi hävitada.

Valgustagu meid kõiki Püha Vaim, kes võidab alati Kirikus, et me otsiksime tõelist hüve perekondadele ja maailmale.

Maarja, Kiriku Ema – palu meie eest!

+ Tomash Peta

Astana peapiiskop (Kazakhstan)

Voice of the Family veebilehelt inglise keelest tõlkis Karis Trass

Lisa kommentaar