POOLA PIISKOPPIDE PEA SEISAB VASTU HETERODOKSSETELE SAKSA PIISKOPPIDELE

Voice of the Family, 19. oktoober 2015

Poola-Saksa piir

Saksa ja Poola vaheline piir: kas nüüd ka katoliikluse ja heterodoksia vaheline eraldusjoon?

Peapiiskop Stanisław Gądecki on jälle tugevalt sõna võtnud  katsete vastu perekonnateemalisel sinodil õõnestada õpetust. Allpool on väljavõte Poola Piiskoppide Konverentsi veebilehel asuvast avaldusest[1]:

Peapiiskop Gądecki: nad üritavad läbi suruda muutusi õpetuses

 

Mõnede sinodisade poolt pakutud muudatused lahutatute armulauaosadust puudutavas distsipliinis esindavad nende omaksvõetud eeldustes katset sokutada muutusi Kiriku õpetusse endasse. See on perekonna teemalisel sinodil osaleva peapiiskop Stanisław Gądecki seisukohavõtt:

“Praktiliselt kõik kordavad, et ei tule mingeid õpetuslikke muutusi, kuid mõistavad seda erineval viisil. Sest kui lisatakse sellele esimesele grupile mööndus, et distsiplinaarsed muutused on võimalikud, tähendab see praktikas, et õpetuslik stabiilsus on samuti tehtud olematuks. Minu veendumuse kohaselt ei saa rääkida Kiriku praktikast lahus tema doktriinist, tema õpetusest. Üks on teisega lahutamatult seotud. Mul on aga mulje, et paljud uuenduste pooldajad mõtlevad tegelikult õpetuse faktilisest muutmisest, kuid nimetavad seda Kiriku distsipliini muutmiseks. See on häiriv punkt selles arutelus, sest tugevalt rõhutakse: “Me akstepteerime kogu õpetust”, kuid kohe  järgneb ettepanek, millel õpetusega pole mingit pistmist. See on minu jaoks väga murettekitav, kuna nii üks kui teine pool ütleb, et nad ei taha mingeid õpetuslikke muutusi. Kust siis tekivad nende õpetustega vastuolus olevad praktikad?”

Peapiiskop Gądecki on kirjeldatud hästi modernisti kahepalgelist olemust, mille eest on hoiatanud ka paavst püha Pius X  aastal 1907:

“Nad mängivad ratsionalisti ja katoliiklase topeltrolli ja seda nii salakavalalt, et nad juhivad ettevaatamatu kergesti eksitusse … Seega nende raamatutes võib leida asju, mida võib hästi heaks kiita katoliiklane, kuid keerates järgmist lehte võib seista silmitsi muude asjadega, mida vabalt oleks võinud dikteerida ratsionalist.”

Ning nii ammu kui 1794 hoiatas ka Pius VI samuti oma päeva radikaalsete usuliste ideede eest:

“Ei saa vabandada seda, et mida võib näha tehtavat ekslikul ettekäändel: et ühes kohas suhteliselt šokeerivaid väiteid arendatakse mujal edasi õige usu liini mööda ja veel teises kohas isegi parandatakse; justkui kui oleks lubatud võimalus mingit seisukohta kas kinnitada või seda eitada või see kõrvale heita ja see sõltuks iga üksikisiku isiklikest kalduvustest – selline on alati olnud, mida uuendajate kasutatud petlik ja väljakutsuv meetod eksituse juurutamiseks. See võimaldab mõlemat, nii eksituse edendamist kui selle eest vabandamist.”

Saksa piiskopid, keda juhtis kardinal Marx, üritavad ära ratsionaliseerida katoliku doktriini, rikkudes Kiriku distsipliini, nii et mittekahetsevad abielurikkujad võiksid vastu võtta Armulauda. Voice of Family avaldab tunnustust peapiiskop Gądecki vastuseisule Saksa piiskopiddele. Me oleme siiski kurvad, et 70 aastat pärast Teise Maailmasõja lõppu, näib Oderi ja Neisse liin Saksamaa ja Poola vahel tundub nüüd jagavat Kiriku heterodoksia ja katoliikluse poole vahel. Palun palvetage koos meiega sel Kirikule kriitilisel tunnil.

Inglise ja poola keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

 

 MÄRKUS

[1] Tõlge poola keelest isa Ivo Õunpuult.

Lisa kommentaar