TERLIKOWSKI: EUHARISTIA KÕIKIDELE JA USTAVATE PREESTRITE RÜNDAMINE

Tomasz P. Terlikowski, Fronda, 18.04.2015

EucharisticMinistersatNightMass

Euharistia kõikidele

Järjekordsed diötseesid ja piiskoppide konverentsid juba teatavad, et nüüdsest peale kuulub Armulaud kõikidele. Kuid hullem on meil veel ees. Varsti hakkab meedia ründama preestreid, kes sellega ei nõustu.

 

Piiskopid, kes on juba ammu lubanud tsiviilabieludes elavad lahutatud Armulauale, võivad pühitseda järjekordset triumfi. Järjekordsed piiskoppide konverentsid – kasvõi Filipiinide oma – rõhutavad, et sellest hetkest alates võtavad nad omaks põhimõtte “Armulaud kõikidele” ja nad ei hakka keelama Armulauda kellelegi. Ning peale Püha Isa avaldusi pole võimalik varjata, et selline oli paavsti enda tahe. Ümmargused formuleeringud pidid teenima eesmärki, et ilma õpetuse muutmiseta muuta selle rakendamist praktikas. Franciscus seda üldsegi ei varja. Ta ütles selle avalikult välja lennukis ning tema viimaste päevade jutlused kujutavad endast vastaste, see tähendab Jumala seadusele ustavate katoliiklaste, tugevat süüdistamist.

Kuid kõige hullem seisab meil veel ees. Varsti kargab meedia nende preestrite kallale, kes säilitavad ustavuse Õpetusametile ja tõlgendavad Amoris laetitia‘t kooskõlas õpetusega, mis tähendab tuletada meelde, et pole olemas midagi sellist nagu õigus Armulauale ning et südametunnistuses toimunud järeleuurimine ei tähenda seda, et iga otsus on hea, vaid tähendab ainult seda, et hädavajalik on Kiriku tõelise õpetuse omaseks tegemine ja elamine sellega kooskõlas. Niisiis, preester kes keeldub andmast Armulauda tsiviilabielus elavale lahutatule või partnerluseliidus elavale homoseksuaalile või lihtsalt vabalt koos elavatele noortele, seatakse meedia poolt rünnaku alla. Ning nüüd on tal raske varjata end Kiriku õpetusega. See nimelt aeti segamini ja kõrvaldati sellest ühemõttelisus. Ajakirjanikud hakkavad erilise innukusega tsiteerima vastavalt ettevalmistatud lõike paavst Franciscuse õpetusest, et sundida preestreid loobuma Kiriku Õpetusameti järjepidevast õpetusest. Kiriku ja paavstide tõelisel õpetusel pole siin enam tähtsust. Rasked ajad saabuvad nii preestritele kui ustavatele. On vaja rohkem palvet, rohkem tunnistust, rohkem truudust.

 

Portaalist Fronda.pl poola keelest tõlkis Isa Ivo Õunpuu

 

Kirikliku Vaatleja kommentaar: Poola katoliiklik portaal Fronda ja tema toimetaja Tomasz Terlikowski on senimaani end positsioneerinud nn. postkontsiliaarsete neokonservatiivide sekka ning vältinud igasugust sisulist kriitikat paavst Franciscuse kirikupoliitilise ja doktrinaalse kursi suhtes.

Lisa kommentaar