TIPPFILOSOOF: PAAVST PEAB TAGASI VÕTMA “OBJEKTIIVSELT HEREETILISED” SEISUKOHAD, ET VÄLTIDA KIRIKULÕHET

LifeSiteNews, 21. september 2016

dr-josef-seifert

Dr. prof. Josef Seifert, filosoof

21. september 2016 (LifeSiteNews) – Josef Seifert, Austria katoliku filosoof ja lahkunud paavsti, püha Johannes Paulus II lähedane sõber, ütles uues intervjuus, et ta loodab, et Franciscus võtab tagasi Amoris Laetitia objektiivselt hereetilised” avaldused, et vältida skismat”, hereesiat” ja täielikku lõhet Kirikus”.

Rääkides Gloria TV-le kirjast, mille ta kirjutas paavst Franciscusele ja esseest, milles ta visandas mõned oma mured seoses apostelliku üleskutsega, selgitas Seifert, et on olemas neli järeldust, mida võib tuletada Amoris Laetitiast.

Need neli järeldust on radikaalselt erinevad ja seetõttu ma arvan, et on vaja selgitada, milline neist on tõene vastus,” ütles ta.

Esimene järeldus on, et Püha Armulauasakramenti vastuvõtmine kahetsemata jäänud surmapatu seisundis olijate poolt jääb neile pühaduseteotuseks, ehkki märkus 351 avab selleks ukse.

Selle argumendi toetajad võivad öelda, et see tekst ei ole Õpetusameti dokument, nagu kardinal Burke ütleb, ei ole see dokument, millel oleks õige vorm, et paari suletõmbega muuta katoliku katekismust [ja] 2000-aastast sakramentaalse distsipliini traditsiooni. … Nii et midagi pole põhimõtteliselt muutunud, ja isegi kui dokument püüdis midagi muuta, ei muutnud see midagi”.

Teine [järeldus] on vastupidine – vastupidine ning absoluutselt ja radikaalselt vastandlik,” ütles Seifert. Ja see on selline, et iga paar, kõik homoseksuaalid, kõik lesbid, kõik abielurikkujad, kõik uuesti abiellunud ja kes ei ole uuesti abiellunud ‒ kõik nad on Issanda lauas teretulnud”. Ta märkis, et see on sisuliselt Filipiinide piiskoppide poolt omaks võetud tõlgendus, kes tegid selle tulemuse teatavaks tegemiseks suure avalduse”.

See tõlgendus ei saa olla see, mida paavst tegelikult mõtleb – see ei tohi olla see, mida paavst tõesti mõtleb, kuna see toob kaasa lugematud jumalateotused, kui kõik surmapatused ilmuvad välja [osa saama] Pühast Armulauasakramendist,” ütles Seifert. Selle lubamine avab ukse Kiriku muutmisele Jumala templist millekski Saatana templi laadseks.”

Seifert kutsus paavst Franciscust üles, absoluutsel ja kohustaval viisil kuulutama, et see [tõlgendus] on täielikult väär arusaam Kiriku õpetusest.”

Sisemine foorum oleks “hingehoiuline katastroof”

Kolmas võimalik Amoris Laetitia tõlgendus on selline, et paarid võivad preestri abiga eristada”, kas nad on tõesti süüdi neis tegudes, mida nad jätkuvalt toime panevad ja mis Kiriku hinnangul on objektiivselt patused.

Kuidas on seda võimalik rakendada?” küsis Seifert. Kas preester peab ühele abielurikkujale ütlema, “sa oled hea abielurikkuja, sa oled armu seisundis, sa oled väga vaga inimene, nii et sa saad pattudest õigeksmõistmise oma eluviisi muutmata ja siis [võid sa] minna Pühale Armulauale”. … Ja siis tuleb teine ja ütleb: “Oh, sa oled ju tõeline abielurikkuja. Esmalt tuleb sul patud tunnistada, sa pead kahetsema oma eluviisi, sa pead muutma oma eluviisi ja siis võid sa minna Pühale Armulauale”. Ma mõtlen, kuidas peaks see toimima?”

See tundub täiesti sobimatuna” ja võib kujuneda pastoraalseks katastroofiks,” hoiatas Seifert. Ta ütles, et see võib segadusse ajada lahutatud ja uuesti abiellunud katoliiklastest paarid, kellest ühele võib nende preester öelda, et mine edasi ja võta vastu Püha Armulauasakrament ja teisele, võib seesama preester olla öelnud, et tal tuleb Püha Armulauasakramendi vastuvõtmiseks elada karskuses. Seifert märkis, et see kolmas järeldus sisaldab loogilise eksituse probleemi”, mis seisneb eeldamises, et kui inimene ei saa aru, et see, mida ta teeb, on väär, siis on ta süütu ja armu seisundis, kuid pimedus ühe tegevuse väära iseloomu nägemise suhtes võib ka ise olla raskelt patune”.

On vale eeldada, et paljud paarid, kes ei leia lahutamises ja taasabiellumises midagi väära, on kõik armu seisundis viibivad süütud patused, kuna nende pimedus asjaolu suhtes, et nad panevad toime abielurikkumise, võib ise olla patt,” ütles Seifert.

Näiline “põrgu eitamine” tuleb “selguse mõttes” korrigeerida

Vastavalt Seifertile seisneb Amoris Laetitia neljas võimalik tõlgendus selles, et inimesed võivad puhta südametunnistusega öelda, et nende esimene abielu oli kehtetu, isegi kui kiriklik kohus on öelnud teisiti, ja seetõttu võivad nad lahutada “taas abielluda” ja vastu võtta sakramente, püsides samal ajal seksuaalsuhtes oma teise abikaasaga.

Seda, kas tema abielu oli kehtiv või mitte, ei tohi jätta üksikisiku südametunnistuse ega ka mitte üheainsa preestri otsustada, kuna langetada otsus … sakramendi olemasolu kohta nõuab põhjalikku uurimist ja see ongi täpselt kirikukohtute ülesanne ja seetõttu ei saa keegi … südametunnistuses lihtsalt öelda, et ma ei olnud abielus ja nüüd ma abiellun uuesti,” selgitas Seifert. Ta lisas ka, et arusaama, et inimene võib kuulutada ise oma abielu kehtetuks, mõistis hukka Tridenti Kirikukogu ja seetõttu pole see kooskõlas Kiriku õpetusega.

On objektiivselt hereetiline” väita, nagu seda Amoris Laetitia teeb, et keegi võib olla lihtsalt pole võimeline elama vastavalt evangeeliumi nõudmistele, ütles Seifert. Amoris Laetitia sisendab, et inimesed võivad „jõuda äratundmisele, et see on Jumala tahe, et nad elaksid abielu rikkuvas suhtes,” kuid see „on selgelt selges vastuolus mitme Tridenti Kirikukogu dogmaga, see on vastuolus ka ringkirjaga Veritatis Splendor ja muude Kiriku pidulike õpetustega,” ütles ta.

Seifert rõhutas, et ta ei nimeta paavsti hereetikuks, vaid lihtsalt juhib tähelepanu sellele, et ta on teinud hereetilised avaldused, mis tuleb parandada.

Ta ütleb, et keegi ei ole igavesti hukka mõistetud … mida sõltuvalt kontekstist võib tõlgendada mitmeti, kuid raske on seda tõlgendada muul viisil kui põrgu eitamisena,” ütles ta.  Kristus hoiatab meid igavese hukatuse suure, reaalse ohu eest,” nii nagu seda on teinud ka paljud pühakud ja Neitsi Maarja Kiriku poolt heaks kiidetud ilmutustes, ja seetõttu, kui paavst kutsub surmapatu seisundis viibivaid inimesi üles minema osa saama sakramentidest ja samal ajal ütleb, et kedagi ei mõisteta igaveseks hukka, siis ma arvan, et seda tuleb mõista niimoodi, et ta eitab igavese hukatuse võimalust.”

Nii et ma ütlesin paavstile, et ta peab esmalt selgitama, et ta ei taha selles avalduses eitada põrgut, mis oleks vastuolus Pühakirjaga ja vastuolus mitme dogmaga,” ütles Seifert. Isegi kui Franciscus ei pidanud selle avaldusega silmas põrgu eitaminst, siis Ma arvan, et paljud inimesed mõistavad seda sel viisil, seepärast peab ta selgelt ütlema, milline on evangeeliumi tõde ja mitte jätma muljet, et eitab põrgut,” ütles ta. Seda tuleb teha „selguse ja hingehoiu pärast”.

Seifert ütleb selle välja, “isegi kui mind peaks selle eest tapetama”

Franciscus ainult kasvaks lugupidamises ja austuses maailmas”, kui ta võtaks tagasi need avaldused üleskutses Amoris Laetitia, mis näivad olevat vastuolus katoliku õpetusega, ütles Seifert. Kui ta aga „jääb neisse püsima,” siis on oht, et tekib skisma”.

Selleks, et vältida skismat ja vältida hereesiat ja vältida täielikku lõhet Kirikus, ma arvan, et on hädavajalik, et paavst räägiks … neist probleemidest” ning eelnenud avaldused tagasi võtaks, ütles Seifert.

Seifert rõhutas, et ta ei ole ainus katoliku akadeemik, kes tõstab häiret Amoris Laetitia pärast. Nii erupaavsti Benedictus XVI lähedane sõber, juhtiv saksa filosoofiaprofessor Robert Spaemann kui ka dr. Jude P. Dougherty, School of Philosophy at Catholic University of America erudekaan, on tõstatanud tõsised mured seoses apostelliku üleskutsega. Spaemann on nimetanud seda katkestuseks Kiriku õpetusliku traditsiooniga ja dr. Dougherty kirjutas, et paavst Franciscuse mitmetähenduslikkus tähendab, et „see, mis oli varem kindel, on muutunud problemaatiliseks”.

„Isegi kui mind peaks selle eest tapetama, pean ma vajalikuks sellest rääkida, sest ei saa jääda vaikima, kui nii kaalukaid igaveseks õndsuseks hädavajalikke tõdesid … selles dokumendis hägustatakse,” ütles Seifert.

“Isegi kui ma olen tapetakse, siis ma arvan, et mul rääkida, sest üks ei saa vaikida, kui üks tunneb, et tähtsaid tõdesid, mis on väga oluline ka igavese pääste truu varjutatud … dokumendis” ütles Seifert.

Portaalist LifeSiteNews inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu