VATIKAN: PÜHA PIUS X PREESTRITE VENNASKOND ON TEEL LEPPIMISELE APOSTELLIKU TOOLIGA

Fronda, 8. aprill 2015 ja Rorate Caeli, 9. aprill 2015

Msgr Marcel Lefebvre Econe'is

Peapiiskop Msgr. Marcel Lefebvre peale 1988. a. piiskoppide pühitsusi 
Econe'is P. Pius X kuju ees

Pius X Preestrite Vennaskonna reservatsioonid Vatikani II Kirikukogu formuleeritud Kiriku ja riigi vahelisi suhteid, usuvabadust, oikumenismi ja mittekristlike religioonide esindajatega peetavat dialoogi käsitleva õpetuse ning liturgiareformi ja selle konkreetse rakendamise teatud aspektide suhtes ei kujuta endast takistust P. Pius X Vennaskonna õiguslikule ja kanoonilisele tunnistamisele ning need võivad jääda avatuks edasistele aruteludele ja selgitamisele, ütles intervjuus päevalehele La Croix Paavstliku Komisjoni Ecclesia Dei sekretär peapiiskop Guido Pozzo, kes Apostelliku tooli ülesandel juhib dialoogi lefebristidega.

Ta viitas Vatikanis hiljuti aset leidnud P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema piiskop Bernard Fellay visiidile Vatikani ja tema kohtumisele paavstiga. Ta rõhutas, et Vennaskond on teel täielikule leppimisele. Neis asjus, mis puudutavad Vatikani II Kirikukogu, on tänu viimaste aastate kohtumistel peetud teoloogilistele aruteludele jõutud tähtsate täpsustusteni. Nimelt tõdemuseni, et Vatikani II Kirikukogu on võimalik õieti mõista ainuüksi terve Kiriku Traditsiooni ja tema muutumatu järjepideva õpetuse kontekstis. Kirikukogu dokumentides väljendatud katoliku õpetus ja usutõed tuleb vastu võtta just sel määral, mil määral seda on nõutud. Peapiiskop Pozzo eristab siinkohal selgelt dogmaatilist õpetust sisaldavaid dokumente ja lõike praktilisi ja hingehoiulisi juhtnööre sisaldavatest deklaratsioonidest. see puudutab eelkõige deklaratsiooni Nostra aetate, mis algatas mittekristlike religioonide esindajatega peetava dialoogi. Kõik need on küsimused, mille üle võib diskuteerida ka tulevikus ning mis ei kujuta endast takistust P. Pius X Vennaskonna kanoonilisele tunnistamisele.

Vennaskonnalt nõuab Apostellik Tool tunnistust, et ainuüksi Kiriku Õpetusametile sai usaldatud usuvaramu (depositum fidei) hoidmine, kaitsmine ja autoritatiivne kuulutamine. Doktrinaalses deklaratsioon, mida Vennaskond peab tunnistama, sisaldab peale selle veel kolm katoliikluse fundamentaalset elementi: usutunnistus, sakramentaalne osadus ja hierarhiline ühtsus Paavstiga.

Poola katoliikliku infoportaali Fronda ja blogi Rorate Caeli alusel isa Ivo Õunpuu.

Lisa kommentaar